Kaštijun je tema čitave Istre

Na jučeršnjoj koordinaciji župana Borisa Miletića s gradonačelnicom i gradonačelnicima gradova u Istarskoj županiji na temu aktualnog stanja u ŽCGO Kaštijun doneseni su sljedeći zaključci, na prijedlog župana i uz suglasnost svih gradonačelnika:

 

  1. ŽCGO Kaštijun i pitanje gospodarenja otpadom su tema čitave Istre, a ne samo Grada Pule i Istarske županije.
  2. Svaki grad i općina, odnosno gradsko komunalno poduzeće, se obvezuje da će umanjiti količinu biorazgradivog otpada koji dovoze na Kaštijun.
  3. Troškove zbrinjavanja otpada na drugoj lokaciji, dok se ne popravi kvar u MBO postrojenju, snosit će svako pojedino komunalno poduzeće, odnosno jedinica lokalne samouprave, razmjerno s dovezenom količinom otpada. Naime, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dalo odobrenje za prihvat otpada u ŽCGO Kaštijun, mimo postrojenja na rok od mjesec dana, dok se isto ne popravi. Međutim, dio otpada će morati biti zbrinuto negdje drugdje, čije bi troškove trebalo sufinancirati i nadležno Ministarstvo, što je obećao državni tajnik Mile Horvat na prošlotjednom sastanku sa županom i gradonačelnikom Pule.
  4. Nova privremena Uprava, do završetka natječaja, koja je imenovana na današnjoj sjednici Skupštine društva, na čelu s v.d. direktorice Anjom Ademi, uložit će napore kako bi se pokušao skratiti rok predviđenog popravka havarije, a koji je prema dosadašnjoj Upravi, predviđen do 10. kolovoza, kada bi postrojene trebalo biti opet u funkciji.

 

            Na samome početku koordinacije, direktor Fabio Giacometti je izvijestio prisutne o prvom i dugom kvaru koji su se dogodili na postrojenju, te o poduzetim radnjama. Što se tiče pokrivanja nastalih troškova iz police osiguranja, isto će biti poznato uskoro.

 

            Također, bilo je govora i o vlasničkom restrukturiranju kojeg, svi su složni, treba provesti u što skorijem roku, kako bi svi gradovi i sve općine stekli upravljačka prava, sukladno svojoj participaciji u otplati kredita za gradnju Centra.