Pula sustav javnih bicikala osnažila i javnim e-romobilima

Grad Pula ove je godine održavanje i upravljanje sustavom javnih bicikala i javnih e-bicikala povjerio društvu Sustav javnih bicikala d.o.o., te je isti sustav nadalje „osnažio“ uvođenjem i e-romobila, tako da je danas na raspolaganju građanima, uz 15 klasičnih i 15 električnih bicikala i 150 električnih romobila.

Takva vrsta mikromobilnosti nadogradnja je javnome gradskom prijevozu koja gradove rasterećuje prometa osobnim vozilima i štiti okoliš. Stanovnici i gosti Pule sada će se širim središtem grada moći kretati lakše bez emisije štetnih plinova.

Za korištenje električnih romobila potrebno je na pametni telefon skinuti aplikaciju TIER, a za korištenje bicikala aplikaciju Nextbike. Građani od 25. lipnja do 15. srpnja 2022. godine besplatno mogu isprobati korištenje romobila pomoću koda „GOPULA“. Kada naprave račun na aplikaciji TIER, taj im kod omogućuje dva besplatna otključavanja, te 20 minuta besplatnog korištenja romobila.

U samim aplikacijama moguće je jasno i jednostavno vidjeti lokacije s kojih su dostupni bicikli, e-bicikli i e-romobili, kao i uvjeti pod kojima se isti mogu koristiti.