Predstavljanje novog koncepta Sveučilišta u Puli i novog programa

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u novu akademsku godinu ulazi s konceptom #EvolveUnipu i
novim moderniziranim studijskim programima koji su danas predstavljeni javnosti.
Konferenciji za medije nazočili su: prof. dr. sc. Marinko Škare, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile
u Puli, izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, prorektorica za studente, obrazovne programe i
suradnju i izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, prorektor za suradnju, inovacije i transfer
tehnologija.
Predstavljen je Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj godini
2022./2023. i novi preddiplomski sveučilišni studij Dizajn i audiovizualne komunikacije.
Rektor prof. dr. sc. Marinko Škare istaknuo je kako je učinjen iskorak u brendiranju i
moderniziranju postojećih studijskih programa prema konceptu #EvolveUnipu. Sveučilišne
programe prema zastarjelim konceptima cjeloživotnog obrazovanja zamijenili su
personaliziranim učenjem uz potporu digitalnih tehnologija, orijentacijom na stvaranje, a ne
reproduciranje znanja i na stjecanje vještina kroz orijentaciju na rješavanje stvarnih problema.
„Ciljevi i ishodi učenja u takvim studijskim programima znače da će naši studenti raspolagati
vještinama i sposobnostima za problem solving pristup. Jednom stvoreno znanje, kroz
studijske programe temeljene na #EvolveUnipu pristupu nije potrebno nadopunjavati. Upravo
odobreni preddiplomski studij Dizajn i audiovizualne komunikacije je koncipiran prema
#EvolveUnipu pristupu, a budući studenti našeg Sveučilišta mogu ga upisati već na ljetnom
upisnom roku“ istaknuo je Škare .
Program novog studija je modularan, što znači da osigurava temeljna znanja iz umjetničkog
područja koji se nadograđuju čineći ga istodobno STEAM i/ili interdisciplinarnim programom
po potrebi s ciljem razumijevanja i vladanja tehnikama dizajna, komunikacija i tehnologije.
Prilikom izrade programa uvažene su sve potrebe tržišta rada u području medijskog dizajna,
koji traži specifične kompetencije vezane uz klasične medije, ali i kompetencije prilagođene
novim medijima kao i interdisciplinarnom multimedijskom području u kojem će sveučilišni
prvostupnici ovog profila naći svoje zaposlenje.
U izradi su korištene spoznaje srodnih studijskih programa u zemljama Europske unije,
prihvaćeni su trendovi i najnovija dostignuća u svijetu, kao i pojava novih poslova i radnih
zadataka u području oblikovanja medija.
Po završetku programa studenti mogu nastaviti karijeru u području: Dizajn video-kreacija,
Video produkcija i TV (video isječci, mikro i spotovi), Specijalni efekti za filmove i TV,
Elektronska umjetnost i stvaranje, Stvaranje specijalnih efekata i sintetičke slike, Stvaranje
likova i virtualnih okruženja koja će se tretirati u kasnijim animacijskim procesima, Web i
multimedijski dizajn, Audiovizualno stvaranje filmova i serija, Audiovizualna produkcija i
postprodukcija. Grafički dizajn, Umjetnički direktor, Industrijski dizajner, Multimedijalni
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI | JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA
Zagrebačka 30, 52100 PULA | Tel: +385 (52) 377 000 | Fax: +385 (52) 216 416 | E-mail: ured@unipu.hr | www.unipu.hr
umjetnik i animator, Umjetnički i produkcijski manager, Kreativni direktor, ilustrator, Grafički
dizajner u području materijala, proizvodnje, marketinga, izdavaštva.
Izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju
govorila je o prijavama za upis na studijske programe i izbor studijskih programa koje se
vrše elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta
(NISpVU) pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi
www.postani-student.hr.
Krajnji rok za elektroničku prijavu studijskih programa u sustavu NISpVU je 18. srpnja 2022.
do 13:59 sati za srpanjski ljetni upisni rok.
Muzička akademija i novi Sveučilišni preddiplomski studij Dizajna i audiovizualne
komunikacije ima dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti u srpanjskom roku
koji će se na:
Muzičkoj akademiji u Puli održati u terminima: 4. i 5. srpnja 2022. prema rasporedu koji
će biti objavljen na mrežnim stranicama Muzičke akademije u Puli te na mrežnim
stranicama Sveučilišta (www.unipu.hr).
Sveučilišnom preddiplomskom studiju Dizajna i audiovizualne komunikacije 5. srpnja
2022. prema rasporedu koji će biti dostavljen kandidatima putem e-mail
Sveučilište će rezultate unijeti do 6. srpnja 2022. a eventualne žalbe pristupnici mogu
podnijeti isključivo elektronički zaključno sa 7. srpnja 2022.
Na prediplomskoj razini Sveučilište Jurja Dobrile u Puli nudi ukupno 1432 slobodna mjesta
od čega:
redoviti studij 1016, strani državljani 134, izvanredni studij 282.
Prijave za upis na diplomske sveučilišne studije vrše se elektroničkim putem na stranici
www.studij.hr od 1. srpnja 2022. godine.
Zadnji dan za slanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu je 6. rujna 2022. za
kandidate koji su završili preddiplomski studij.
Na diplomskoj razini Sveučilište nudi ukupno 1076 upisnih mjesta od čega:
redoviti studij 657, strani državljani 121 izvanredni studenti 298.
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI | JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA
Zagrebačka 30, 52100 PULA | Tel: +385 (52) 377 000 | Fax: +385 (52) 216 416 | E-mail: ured@unipu.hr | www.unipu.hr
Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija
predstavio je lepezu studijskih programa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, koje je nastalo iz tri
sastavnica društveno humanističkog usmjerenja i to ekonomskog, filozofskog i pedagoškog
fakulteta, a zadnjih se godina snažno okreće tehničkom i prirodnom području, naravno ne
zanemarujući postojeće studije. Dakle uz ranije navedena tri fakulteta
 Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” u Puli
 Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 Filozofski fakultet u Puli
Tu su još i
 Fakultet informatike u Puli
 Fakultet prirodnih znanosti u Puli
 Medicinski fakultet u Puli
 Muzička akademija u Puli – od ranijeg odsjeka filozofskog
 Tehnički fakultet u Puli
„Zadaća našeg sveučilišta je da putem visokog obrazovanja i znanosti našim studentima
osiguramo kvalitetno obrazovanje potrebno kako za rad, tako i za vlastiti razvoj. S tim ciljem u
još većoj mjeri otvaramo se prema međunarodnoj suradnji te digitalizaciji. Želimo svakom
studentu preko Erasmus programa omogućiti boravak na stranom sveučilištu. Nadalje, novi
prostori, digitalizacija, računalna oprema te laboratoriji omogućuju napredak i fleksibilnost u
postupku obrazovanja“ istaknuo je Boljunčić.
Zadnjih se godina naglasak stavlja na STEAM područje s ciljem ispunjavanja potreba i želja
studenata u okruženju koje sve više traži moderne tehnologije i održivi razvoj. Primjer
su studijski programi informatike i računarstva, koji uz obrazovanje imaju naglasak i na
suradnji s informatičkim tvrtkama te rad na projektima, obrazujući studente za vjerojatno u
današnje vrijeme najpoželjnije i najtraženije poslove.
Moderan atraktivan studij zaokružit će dobivanjem dopusnice za u potpunosti on-line studij
informatike. Svakako treba spomenuti i još jedan atraktivan studij, znanost o moru, koji se
provodi uz sudjelovanje znanstvenika s instituta Ruđer Bošković iz Rovinja. „U današnje
vrijeme zaštite okoliša, ali i resursa koje nam more pruža, zasigurno je privlačan studij i to ne
samo lokalno. Pozitivno ocijenjena akreditacija iz područja prirodnih znanosti omogućit će
njegov daljnji razvoj, a sam studij također ima značajnu međunarodnu suradnju (kako su
govorili pomorci „Ako staviš prst u more povezan si s cijelim svijetom“)“ istaknuo je Boljunčić.
Značajan broj studenata odabire studij sestrinstva, kako preddiplomski tako i diplomski jer je
uz informatičare, sestrinstvo vjerojatno najtraženije zanimanje.
Novi atraktivni programi razvijaju se u sklopu naših tradicionalnih studija npr. engleski jezik,
japanski jezik, tečajevi kineskog jezika, arheologija te uključivanjem u projekte vezane za
održivi razvoj čime naši tradicionalni studiji na taj način ostaju i dalje privlačni
značajnom broju studenata.
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI | JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA
Zagrebačka 30, 52100 PULA | Tel: +385 (52) 377 000 | Fax: +385 (52) 216 416 | E-mail: ured@unipu.hr | www.unipu.hr
#EvolveUnipu jedinstvena je kombinacija čarobnog okruženja Pule i Istre kao poticajnog
okruženja, svojevrsne „studijske muze“ što Pula i Istra zasigurno jesu i modernih studijskih
programa Sveučilišta Jurja Dobrile koji u svojem fokusu imaju znanstvenu izvrsnost te
su orijentirani na studente kroz personalizirano učenje – zaključio je prof. dr. sc. Marinko
Škare, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Više o upisima :
https://www.unipu.hr/_download/repository/Natjecaj_za_UPIS_2022-
2023_prediplomski_i_diplomski.pdf