Objavljen javni poziv za subvencioniranje rate kamate stambenih kredita

 

Grad Pula objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pule-Pola. Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate temeljem stambenog kredita koji građanin uzima od kreditne institucije koja ima odobrenje za rad od strane HNB-a za kupnju prve nekretnine, za poboljšanje stambenih uvjeta (dogradnja/nadogradnja) nekretnine za koju je potrebno ishodovati akt za gradnju, a radi rješavanja svojeg stambenog pitanja.

Sredstva se odobravaju u visini od 50 posto kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 18.000,00 kuna odnosno u maksimalnom iznosu do 1.500,00 kuna mjesečno po odobrenom zahtjevu za maksimalno pet godina otplate stambenog kredita. Sufinanciranje kamate odobrit će se osobama kojima je odobren stambeni kredit za koji imaju zaključen Ugovor o stambenom kreditu s kreditnom institucijom. Sufinanciranje kamate stambenog kredita odobrit će se za stambeni kredit ili dio kredita koji ne prelazi 120.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke.

Sufinanciranje kamate odobrava se za stambene kredite za koje je kreditna institucija zaključila Ugovor o stambenom kreditu i odobrila stambeni kredit za kupnju nekretnine.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na sufinanciranje stambenog kredita po drugoj osnovi sufinanciranje kamate stambenih kredita neće se odobriti.

Pravo na sufinanciranje kamatne stope ima osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva nije starija od 45 godina, ima prebivalište na području Grada Pule-Pola, nema u vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje odnosno podnositelju zahtjeva to je prva nekretnina, ima odobren stambeni kredit i zaključen Ugovor o stambenom kreditu s kreditnom institucijom, nema dugovanja prema proračunu Grada Pule-Pola.

Zahtjev za sufinanciranje kamate može se podnijeti od objave javnog poziva za podnošenje zahtjeva odnosno 29. lipnja 2022. godine, a poziv je otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu Grada Pule-Pola za 2022. godinu, dostavom zahtjeva s pratećom dokumentacijom putem pošte preporučeno ili osobno predajom u pisarnici Grada Pule-Pola, u zatvorenoj omotnici uz naznaku „GRAD PULA – POLA, Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade, ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE KAMATE“.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita za nekretnine na području grada Pule – Pola i prateće dokumente možete pronaći na poveznici: