Potpisan aneks kolektivnog ugovora za zaposlene u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda – Pula

U četvrtak, 30. lipnja 2022. godine u pulskoj Komunalnoj palači pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Ivana Sokolov i predstavnici Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Rajko Kutlača i Marina Koroman potpisali su aneks kolektivnog ugovora za zaposlene u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda – Pula

 

„Današnjim potpisom aneksa br.4. Kolektivnom ugovoru, utvrđene su promjene u isplati ugovorenih prava koja se odnose na povećanje osnovice za izračun plaće koja se primjenjuje od 1. srpnja 2022. godine. Osnovni zahtjevi pregovaračkog odbora Sindikata bili su usmjereni na izmjenu članaka kolektivnog ugovora koji se odnosi na visinu osnovice za obračun plaće te na izmjenu članka koji se odnosi na kriterij utvrđivanja godišnjih odmora s osnova uvjeta rada te na usklađivanje prava zaposlenika Dnevnog centra s pravima uređenima temeljnim kolektivnim ugovorom za djelatnost socijalne skrbi kroz ugovaranje dodataka na osnovnu plaću s osnova uvjeta rada“, rekla je pročelnica Sokolov.

 

 

U pregovore se ušlo na prijedlog Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije za izmjenom i dopunom Kolektivnog ugovora u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda – Pula, uvažavajući statističke podatke o porastu inflacije i troškova života. Kako je Grad Pula sa Sindikatom Istre, Kvarnera i Dalmacije potpisao Aneks Kolektivnog ugovora za radnike dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Pula, a temeljem kojeg se povećava osnovica za obračun plaće za 3 posto od 1. srpnja 2022. te dodatno 3 posto od 1. studenog 2022. godine, uvažavajući objektivne okolnosti, među pregovaračkim stranama postignut je zajednički dogovor o uvećanju osnovice za obračun plaće u jednakim postocima u kojima je isto ugovoreno za radnike dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Pula.

 

Dogovoreno je da će se do kraja rujna pristupiti daljnjim pregovorima, u skladu s ekonomskim okolnostima i kretanjima gospodarskih pokazatelja.