Pomozi noniću na kompiću

Besplatna kratka edukacija kako koristiti internet

 

U organizaciji Mjesnog odbora Busoler u tjednu od 11. do 15. srpnja, 2022. godine održat će se besplatne kratke edukacije za starije osobe, kako koristiti Internet i ostale komunikacijske alate.

Digitalizacija općih društvenih informacija i privatnih podataka građana postala je sve zastupljenija, a njihovo korištenje zahtjeva savladavanje osnovnih informatičkih vještina. Uslijed Covid-19 pandemije, upravo stariji građani najviše su pogođeni iznenadnom promjenom načina komunikacije i dostupnosti javnih informacija, dok je s druge strane njihova poduka za istim bila onemogućena, a prilagodba i dan danas otežana.

Upravo iz želje da se pruži pomoć starijim sugrađanima u svladavanju osnovnih informatičkih vještina i time olakša svakodnevna komunikacija i informiranje, MO Busoler uz podršku i donaciju tvrtke Infobip, organizira za svoje sugrađane besplatnu kratku edukaciju kroz tri modula, svaki u trajanju od 45 min:

  • Ponedjeljak, 11.07. – Kako pretraživati Internet te pronaći korisne javne informacije
  • Srijeda, 13.07. – Kako komunicirati putem e-mail
  • Petak, 15.07. – Kako se služiti društvenim mrežama i ostalim aplikacijama za komunikaciju.

 

Edukacije će se provoditi u prostorijama MO Busoler – Šišanska ulica 25A, s početkom u 20:00h.

Svim polaznicima osigurana je potrebna informatička oprema te korištenje Interneta.

 

Ovaj program kroz glavni cilj također želi potaknuti lokalnu zajednicu, prije svega mlade osobe, da se uključe u realizaciju programa tako da tijekom edukacije asistiraju starijim osobama te im olakšaju usvajanje potrebnog znanja i vještina koje će im koristiti u svakodnevnom životu.

 

Prijave za edukaciju su nužne, a prijaviti svoju nonu i/ili nonića kao i sebe ako želite pomoći, možete na broj: +385 98 928 5021 ili e-mail adresu: aida.sehich@gmail.com

 

Pomozimo zajedno našim nonićima da budu što bolji na kompićima! 

 

**

«Ovaj društveni program proveden je u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u sklopu Programa Aktivni u zajednici uz programsku suradnju i financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.«