Opozvan direktor Plinara d.o.o. Dean Kocijančić i imenovan novi direktor društva Roberto Drandić

 

Danas je u sjedištu trgovačkog društva Plinara d.o.o. održana Skupština društva na kojoj su svi članovi društva odlučivali o predloženom dnevnom redu koji se sastojao od opoziva dosadašnjeg te potom imenovanja novog člana uprave.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 21. lipnja 2022. donio odluku kojom se predlaže Skupštini društva izabrati direktora društva između dva kandidata koji su ispunili sve kriterije natječaja i to g. Deana Kocijančića i g. Roberta Drandića.

Članovi Skupštine su većinom glasova opozvali dosadašnjeg direktora g. Deana Kocijančića te pristupili glasovanju o idućoj točki dnevnog reda – imenovanju člana uprave. Grad Pula je glasovanjem izrazio je jasan stav da g. Roberto Drandić ispunjava sve uvjete radi imenovanja na mjesto direktora društva što podrazumijeva da će poslove vođenja društva obavljati uprava koja se sastoji od jednog člana. S druge strane, član društva INA d.d. podržao je oba kandidata, dok je Istarska županija glasovala za imenovanje g. Deana Kocijančića na mjesto direktora društva.

Uzevši u obzir iznos temeljenog kapitala društva te uplaćene poslovne udjele od strane članova društva utvrđeno Društvenim ugovorom od 9. lipnja 2020. (INA d.d. – 49,00%, Grad Pula 41,00% o i Istarska županija 10,00%) zaključuje se da je g. Roberto Drandić dobio veći broj glasova članova društva.

Budući da je javni natječaj propisivao imenovanje jednog člana uprave, da je poziv za Skupštinu društva zadržavao odredbu da Nadzorni odbor predlaže Skupštini imenovanje između dva kandidata, donesenu odluku o opozivu dosadašnjeg direktora, kao i ranije spomenuti udio u temeljenom kapitalu društva izraženom kroz postotak vlasništva, Grad Pula je stava da g. Dean Kocijančić više ne obavlja funkciju direktora te da je imenovan novi direktor društva g. Roberto Drandić.