U sklopu popratnog programa 69. Pulskog filmskog festivala, održat će se pet izložbi

U sklopu popratnog programa 69. Pulskog filmskog festivala, održat će se pet izložbi.

13. srpnja – 13. kolovoza 👉 A sada – film i glazba
Rock Galerija Pula – Rock Galleria Istriana

14. srpnja 👉 Nedeljko Dragić: Dizajn i ilustracija 1969. – 1991.
19:00 – Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika – HUIU
21:00 – Srpski kulturni centar u Istri

15. srpnja 👉 Nikola Predović: Užas u Makini: Fotografija za plakat
20:00 – Galerija Makina

16. – 24. srpnja 👉 H-8
Foaje Kino Valli

17. srpnja 👉 Misliti film: Cinemaniac XXI

20:00 – Gradska galerija Pula

🔗 Više na www.pulafilmfestival.hr.