Kroz 81 bespovratnu potporu Grad Pula poduzetnicima dodijelio 1,1 milijun kuna

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić donio je Odluku o dodjeli potpora namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva Pule u 2022. godini, kojom je kroz 81 potporu pulskim poduzetnicima dodijeljeno ukupno 1,1 milijun kuna.

„Vjerujem da će i ovogodišnje bespovratne potpore biti dodatni poticaj poduzetnicima u razvoju njihova poslovanja, a posebno kada smo svi svjesni trenutne tržišne situacije i financijske neizvjesnosti koju najavljuju za jesen. Svaka pomoć je dobrodošla i, u konačnici, omogućuje da naši poduzetnici doprinesu napretku i zapošljavanju. U skladu s mogućnostima, Grad Pula će im i dalje pružati podršku i biti partnerom“, rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.  

Dana 12. svibnja 2022. godine, gradonačelnik je donio Odluku o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2022. godini „POTPORE PULA 2022“, a 16. svibnja objavljen je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora, dok je 14. lipnja gradonačelnik donio Odluku o imenovanju povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva čime su stečeni svi preduvjeti za obradu pristiglih zahtjeva i održavanje sjednice povjerenstva.

 

Dana 8. srpnja 2022. godine, održana je prva sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora iz programa “Potpore Pula 2022., a u srijedu, 20. srpnja gradonačelnik Zoričić donio je Odluku o dodjeli potpora.

Za prvu sjednicu povjerenstva, obrađeno je 95 zahtjeva u iznosu od 1.480.887,67 kuna. Od 95 zahtjeva upućenih Povjerenstvu, Povjerenstvo je obradilo i prihvatljivim ocijenilo te predložilo gradonačelniku da se 81 zahtjev za dodjelu potpore odobri i donese odluka o dodjeli potpore u iznosu od 1.101.424,56 kuna uz umanjenje iznosa kod 30 zahtjeva za 124.477,50 kuna, dok je za 11 zahtjeva, u iznosu od 219.985,61 kunu, zatraženo da se utvrdi da su neprihvatljivi budući da nisu u skladu sa odredbama Javnog poziva. Za 2 zahtjeva u iznosu od 20.000,00 kuna Povjerenstvo je odgodilo donošenje zaključka za sljedeću sjednicu i zatražilo dodatne informacije i pojašnjenja od podnositelja, a 1 podnositelj odustao je od zahtjeva za potporu u iznosu od 15.000,00 kuna.  

 

Potpore po mjerama dodijeljene su kako slijedi:

 

Mjera 1 – Potpore novoosnovanim tvrtkama – pristiglo je 9 zahtjeva u iznosu od 138.630,63 kune a odobreno je svih 9 zahtjeva u iznosu od 138.601,40 kuna uz umanjenje odobrenog iznosa kod 1 zahtjeva za 29,23 kune. Odustao je podnositelj 1 zahtjeva u iznosu od 15.000,00 kuna.

Mjera 2 – Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing – pristiglo je 39 zahtjeva u iznosu od 493.954,91 kunu, a odobreno je 35 zahtjeva u iznosu od 360.298,89 kuna uz umanjenje odobrenog iznosa kod 17 zahtjeva za 77.781,02 kune. Odbijena su 2 zahtjeva u iznosu od 25.875,00 kuna a donošenje zaključka za 1 zahtjev u iznosu od 15.000,00 kuna je odgođeno.

Mjera 3 – Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje –  pristigao je 1 zahtjev u iznosu od 10.000,00 kuna koji je i odobren u traženom iznosu.

Mjera 4 – Sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika – pristiglo je 8 zahtjeva u iznosu od 39.500,00 kuna, a odobreno je 6 zahtjeva u iznosu od 27.500,00 kuna uz umanjenje odobrenog iznosa kod 1 zahtjeva za 2.000,00 kuna. Odbijen je 1 zahtjev u iznosu od 5.000,00 kuna a donošenje zaključka za 1 zahtjev u iznosu od 5.000,00 kuna je odgođeno.

Mjera 5 – Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine – pristiglo je 19 zahtjeva u iznosu od 439.594,25 kuna, a odobreno je 13 zahtjeva u iznosu od 267.852,10 kuna uz umanjenje odobrenog iznosa kod 6 zahtjeva za 20.947,29 kuna. Odbijeno je 6 zahtjeva u iznosu od 150.794,86 kuna.

Mjera 6 – Potpore za IT sektor– pristiglo je 19 zahtjeva u iznosu od 359.207,88 kuna, a odobreno je 17 zahtjeva u iznosu od 297.172,17 kuna uz umanjenje odobrenog iznosa kod 5 zahtjeva za 23.719,96 kuna. Odbijena su 2 zahtjeva u iznosu od 38.315,75 kuna.