Mještani Vintijana neće snositi troškove vode utrošene za gašenje požara

Slijedom objavljenih informacija u medijima te na službenoj web stranici Grada Pule,
temeljem kojih je objavljeno da će Vodovod Pula svim korisnicima vodnih usluga koji su
gasili požar vodom sa svog vodovodnog priključka račun za vodne usluge fakturirati na
temelju potrošnje vode u srpnju prošle godine, a koji su na području Mjesnog odbora
Valdebek, načelnik Općine Medulin pokrenuo je dogovore s direktorom Vodovoda Pula u
cilju ostvarenja istih uvjeta i za kućanstva koja pripadaju Općini Medulin, odnosno naselju
Vintijan.
Temeljem razgovora s Vodovodom Pula isti uvjeti će se ostvariti i za kućanstva na
području Vintijana, a evidentiranje kućanstva koji su sudjelovali u gašenju požara obaviti će
se obilaskom terena.