Grad Pula nabavio suvremene uređaje za oživljavanje na plažama

Od ove godine kupališta, na kojima se nalaze spasioci Službe spašavanja na vodama Grada Pule, opremljena su i automatskim vanjskim defibrilatorima (AVD). Riječ je o jednostavnom prijenosnom uređaju koji spašava ljudske živote isporukom kontroliranog električnog šoka osobama sa srčanim zastojem.  

 

Služba spašavanja života na vodi djeluje na kupalištima Hidrobaza, Stoja, Valkane i Mornar. Znak koji obavještava kupače da je spasioc na kupalištu je istaknuta žuta zastava sa znakom Hrvatskog Crvenog križa i natpisom SPASILAC LIFEGUARD. Osim takve zastave na kupalištu može biti istaknuta i crvena zastava. Takvu zastavu spasioc ističe kada je kupanje zabranjeno.

 

Spasioci rade svakodnevno od 10.00 do 18.00 sati na Hidrobazi, kupalištu Stoja, kupalištu Valkane i na Mornaru. Opremljeni su suvremenom individualnom i timskom opremom u skladu sa standardima Hrvatskog Crvenog križa.

Uz nabavu suvremenih uređaja za oživljavanje, ove godine zamijenjeni su osmatrački tornjevi na Valkanama, Postavljen je osmatrački toranj na Hidrobazi i sanirana je podloga tornjeva na Mornaru i Stoji. Za iduću godinu očekuje se zamjena tornjeva na Mornaru i Stoji te postavljanje još jednog na Hidrobazi.

 

U tijeku je i izrada procjene rizika na kupalištima koju provodi ovlaštena osoba Hrvatskog Crvenog križa. Takva prosudba omogućit će izradu informativnih ploča koje će biti postavljene na kupalištima. Ovo je prvi puta da se provodi takva procjena rizika na pulskim kupalištima.

 

Ovime se ostvaruju nadstandardi sigurnosti na kupalištima i opravdana očekivanja građana i posjetitelja Pule. Grad Pula ovime je učinio značajan korak naprijed u odnosu na prošlu i prethodne godine.