Gradsko vijeće Pule usvojilo Program ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja

Gradsko vijeće Pule na sjednici održanoj u petak, 29. srpnja 2022. godine usvojilo je Program ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja za Grad Pulu

Svrha Programa je odrediti mjere po sektorima, prioritete, rokove izvršavanja, nositelje provedbe mjera kao i procjenu sredstava za provedbu Programa i redoslijed korištenja sredstava prema prioritetnim mjerama i aktivnostima, koje bi se, u narednom razdoblju, trebale primijeniti da bi se izbjegao, smanjio i/ili uklonio negativan utjecaj na ozonski sloj i klimatske promjene te kako bi se ublažile negativne posljedice koje klimatske promjene mogu uzrokovati.

„Program donosi pregled mjera koje je Grad Pula u tom pravcu već primijenio i sve one aktivnosti i mjere koje tek treba razvijati. Vjerujem da se iz Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja može razaznati smjer u kojem želimo ići kao i ciljeve koje želimo ostvariti“, rekla je pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ingrid Bulian.

Izdvojila je primjerice uspješan primjer energetske obnove Dječjeg kreativnog centra i zgrada u vlasništvu Grada ili kupnju autobusa na stlačeni prirodni plin.

Krajem svibnja 2022. godine Grad Pula započeo je s e-savjetovanjem o Programu, u trajanju od 30 dana, a na njega nije stigla ni jedna primjedba.

Gradsko vijeće usvojilo je i Komunikacijsku strategiju i komunikacijski akcijski plan kojega je izradio Grad Pula kao središte urbanoga područja radi odgovarajućeg informiranja, komunikacije i vidljivosti postupka planiranja javnih politika.

„Komunikacijska strategija je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje Grad Pula kao grad središte i nositelj izrade Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine želi postići komunikacijom s javnošću te definira ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijske kanale. Komunikacijski akcijski plan je dokument kojim se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva“, pojasnila je nadležna pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Anja Ademi.

Vijećnici su jednoglasno usvojili izvještaje o poslovanju svih 10 javnih ustanova za 2021. godinu i to dječjih vrtića Pula, Mali svijet i Rin Tin Tin, Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula, Pučkog otvorenog učilišta, Sportske zajednice Grada Pule, Gradske knjižnice i čitaonice Pula, Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula, Javne ustanove Pula Film Festival i Javne vatrogasne postrojbe Pula.