Obavijest o sufinanciranju nabavke radnih bilježnica i školskog pribora za pedagošku godinu 2022./2023.

Obavijest roditeljima i učenicima osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Medulin, da će Općina Medulin za predstojeću školsku 2022./2023. godinu sufinancirati:

1.trošak kupnje radnih bilježnica ili školskog pribora, u iznosu od 600,00 kn za sve učenike 1. razreda osnovne škole s prebivalištem na području općine Medulin, a koji to ili slično pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova,

2. trošak kupnje radnih bilježnica ili školskog pribora, u iznosu od 350,00 kn za sve učenike od 2. do 8. razreda osnovne škole s prebivalištem na području općine Medulin, a koji to ili slično pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova,

3.trošak kupnje radnih bilježnica ili školskog pribora, u iznosu od 350,00 kn za sve učenike svih razreda srednje škole s prebivalištem na području općine Medulin, a koji to ili slično pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova.