Započelo javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o provođenju i sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti na području grada PuleU skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama u petak, 12. kolovoza 2022. godine, Grad Pula započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Prijedlogu odluke o provođenju i sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule.

Savjetovanje će se provesti u trajanju od 30 dana, u razdoblju do 12. rujna 2022. godine.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti glasi:ee@pula.hr .

Prijedlog Odluke o provođenju i sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule i prateći dokumenti mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/82/prijedlog-odluke-o-provodjenju-i-sufinanciranju-mjera-energetske-ucinkovitosti-na-podrucju-grada-pule/