Grad Pula pomaže učenicima s teškoćama u razvoju

Grad Pula, kao nositelj projekta, objavio je Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju škola kojima je Grad Pula osnivač i koje su partneri na projektu „Zajedno do znanja“ za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika za 90 izvršitelja.      

Projektni prijedlog odobren je za financiranje u sklopu Poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 24. kolovoza 2022. godine do 9 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje na Poziv s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
  • dokaz o državljanstvu,
  • životopis,
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
  • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati,
  • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za stručnog komunikacijskog posrednika.

Zainteresirani za zaposlenje mogu dostaviti dokumentaciju u više škola, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje Poziva. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Grad Pula u okviru provedbe projekta Zajedno do znanja 4.