Ministarstvo pravosuđa i uprave utvrdilo ispravnost prijedloga za raspisivanje lokalnog referenduma

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske je dana 16. kolovoza 2022. godine donijelo Odluku kojom se utvrđuje da je prijedlog za raspisivanje referenduma podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i da je referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona.

Prijedlog za raspisivanje lokalnog referenduma sadrži referendumsko pitanje:

„Jeste li za izmjenu Generalnog urbanističkog plana Grada Pule kojom će se u cijeloj zoni obuhvata važećeg Urbanističkog plana uređenja “Lungo mare” (Službene novine Grada Pule 12/12, 11/15 i 1/16-pročišćeni tekst) ukinuti mogućnost gradnje hotela, drugih turističkih smještajnih kapaciteta i stambeno-poslovnih građevina?“

Uzevši u obzir važnost referenduma za lokalnu zajednicu, odluku o raspisivanju lokalnog referenduma uvrstit ću na dnevni red prve iduće sjednice Gradskog vijeća koja će se održati 30. kolovoza 2022. s prijedlogom da se referendum održi 9. listopada 2022. kako su to zatražili predstavnici Inicijative “Referendum za Lungomare“.

S poštovanjem,

Marija Marković Nikolovski, predsjednica Gradskog vijeća Grada Pule-Pola.