Održan sastanak o strategiji čišćenja šuma u okolici Valdebeka

U pulskoj Komunalnoj palači 24. kolovoza 2022. godine održan je radni sastanak o strategiji čišćenja šuma u okolici Valdebeka na kojem su sudjelovali gradonačelnik Filip Zoričić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom Damir Prhat, voditeljica Odsjeka za održavanje i promet Tamara Plec, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša Loris Mošnja, predsjednik Mjesnog odbora Valdebek Danijel Moretti, Valter Buršić iz Hrvatskih šuma,  Robi Fuart i Tatjana Mandić iz Pula Herculanea.

Djelatnici Hrvatskih šuma obišli su s građanima Mjesnog odbora Valdebek područje Valdebeka te porazgovarali o aktualnim temama požara i zaštiti od požara kao i o povećanju sigurnosti ljudi i automobila. Utvrđeno je što treba učiniti i to će se zajedničkim snagama urediti. Najavljeno je da sada slijedi priprema i pošumljavanje. Od jeseni ove godine kreće se s obnovom, te se sanacija nastavlja kroz naredne dvije godine dok se ne završi jer je prioritet Hrvatskih šuma u ovom razdoblju.

Pula Herculanea je u suradnji s Hrvatskim šumama i uz njihov nadzor malčirala i počistila šumu na Dolinki i Kavrerski put, te su puštene mladice. Na inicijativu građana MO Valdebek koji su ukazali na problem odlaganja zelenog otpada od strane građana koji predstavlja opasnost, odlagalište se počistilo. Očišćene su velike gradske površine na Fojbonu i pojasevi uz rub kuća, te prema dogovoru i rubni dijelovi u Valmadama.

U dogovoru s gradskom službom pristupit će se obnovi materijala na toj lokaciji te će biti postavljene tabela s natpisom zabranjeno odlaganje raznog materijala i smeća.

 

Predsjednik Mjesnog odbora Valdebek Danijel Moretti napomenuo da se situacija u MO promijenila i popravila te je pohvalio suradnju s Gradom Pula, Hrvatskim šumama i gradskim poduzećima. Na izvidima i sastancima utvrđeni su prioriteti i uvažilo se mišljenje mještana o hitnim sanacijama stabala koja vise nad dvorištima i kućama.

 

Pročelnik Damir Prhat iskazao je zadovoljstvo vidljivom suradnjom i postignutim rezultatima te smatra da je upravo to način na koji treba raditi, međusobna suradnja s gradskim odjelima, Hrvatskim šumama i mještanima ključna je za rješavanje problema.

Gradonačelnik je zahvalio svima na odrađenom poslu i poslao poruku da na taj način treba raditi i dalje, te da je međusobna suradnja svih strana jedini mogući način na putu do rješenja problema, a o svemu što se događa treba informirati građane.

Na sastanku je zaključeno da će se raditi i dalje na informiranju građana na hrvatskom i talijanskom jeziku kako bi svima informacije bile dostupne i jasnije.

Na gradskim će se parcelama postaviti table s natpisima o vlasništvu s upozorenjima da se ne baca smeće i čuva okoliš.

Obići će se područje MO Valdebek s komunalnim redarima, te urgirati da vlasnici privatnih parcela počiste i pokose svoje parcele jer postoji opasnost od opetovanih požara.

Napravit će se kalendar budućih aktivnosti uz obilaske komunalnih redara i komunikacije s Mjesnim odborima te kalendar posjeta gradonačelnika Mjesnim odborima.