Možemo!Pula: Tražimo odgovor kako je Pula u pretvorbi i privatizaciji izgubila SRC Valkane

U javnosti se već neko vrijeme postavlja pitanje kako su šuma na području Lungomare, od SRC Valkane do Gortanove uvale, ali i sam SRC dospjeli u privatne ruke. Budući da Grad Pula nikada nije obrazložio taj postupak, dajemo osnovne informacije za (ne)razumijevanje pretvorbe i privatizacije sportsko-rekreacijskog centra Valkane.

Pretvorba društvenog vlasništva na sportskim objektima i drugim nekretninama u društvenom vlasništvu na kojima su pravo korištenja imale sportske organizacije, udruge i druge pravne osobe (poduzeća, ustanove, radne organizacije) osnovane radi upravljanja sportskim objektima, izvršena je Zakonom o sportu, NN 60/92. Odredbom čl. 88. st. 1.  tog zakona navedena sportska infrastruktura postaje vlasništvo gradova i općina na čijem se teritoriju nalaze (“Skupština općine, odnosno Grada Zagreba može svojom odlukom preuzeti u svoje vlasništvo športski objekt za koji je utvrđeno da je od značenja za razvoj športa u općini“). Sportski objekti i druge nekretnine za koje općine, gradovi ili županije ne donesu odluku o preuzimanju u vlasništvo u rokovima i na način određen spomenutim zakonom, prelaze u vlasništvo sportske organizacije ili udruge koja je imala pravo korištenja tih objekata i nekretnina.

Grad Pula se nije upisao u vlasništvo nad SRC Valkane, kao što je to učinio u slučaju sve ostale sportske infrastrukture u gradu. Odlukom o preuzimanju u vlasništvo Grada Pule sportskih objekata od značenja za razvoj sporta u Gradu Puli od 16. srpnja 1993. vlasništvo Grada Pule postali su: Dom braće Ribar, SC Mirna, Dom mladosti, gradski stadion NK Istra, SRC Uljanik Veruda, SRC Bunarina, nogometna igrališta Štinjan i Veli Vrh te VK Istra sa svim pratećim objektima. U popisu, međutim, nema SRC Valkane. Da je SRC Valkane postojao i službeno nosio taj naziv i da ga je činio nogometni stadion, 12 teniskih terena, boćalište, reflektori, tribine, skulptura, ograda, zgrade i ostala oprema nema nikakve dvojbe i to dokazuje dokument Tvornice cementa Giulio Revelante od 31.12.1992. godine, koji prilažemo.

Grad Pula trebao bi, zbog velikog interesa javnosti dokazanog i uspješnom građanskom referendumskom inicijativom, objasniti zašto se SRC Valkane nije našao u tom popisu sporstkih objekata od značaja za grad. Nacrt Odluke o preuzimanju u vlasništvo Grada Pule sportskih objekata od značenja za razvoj sporta u Gradu Puli potpisuje Denis Mikolić, tada sekretar Gradskog sekretarijata za privredne i društvene djelatnosti u Puli. Nacrt potvrđuje i Odluku donosi tadašnje Poglavarstvo na čelu s Igorom Štokovićem. Gradsko vijeće na čelu s Mirijanom Ferjančić odluku usvaja 16. srpnja 1993. Također, javnost bi trebala imati i informaciju zašto, eventualno, SRC Valkane nije prešao ni u vlasništvo sportske organizacije ili udruge koja je imala pravo korištenja tih objekata i nekretnina.

Prilažemo dokumente Poglavarstva Grada Pule, Gradskog vijeća i Sekretarijata za privredne i društvene djelatnosti u vezi s Odlukom o preuzimanju u vlasništvo Grada Pule sportskih objekata od značenja za razvoj sporta u Gradu Puli.

Možemo! Pula

Prilog:

  • dokument Tvornice cementa Giulio Revelante od 31.12.1992. godine u kojem su navedena “osnovna sredstva” SRC Valkane
  • Odluka o preuzimanju u vlasništvo Grada Pule sportskih objekata od značenja za razvoj sporta u Gradu Puli od 16.7.1993.