I u novoj školskoj godini Grad Pula zadržava kvalitetne školske marende

 

 

Premda je pred svima nama financijski neizvjesna jesen, Grad Pula u predstojećoj školskoj godini osigurat će kvalitetan i nutritivno bogat obrok za učenike svih 11 osnovnih škola čiji je osnivač i time zadržati postignute standarde kvalitete.

Kroz programe javnih potreba Grad Pula osigurava sredstva za programe Zavoda za javno zdravstvo „Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području Grada Pule“ kao za i program „Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnim obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje“.

 

Svjedoci smo drastičnog povećanja cijena namirnica i energenata u Republici Hrvatskoj te i Grad Pula dijeli tu sudbinu, a kako našoj djeci želimo osigurati primjeren obrok, primorani smo povećati cijene školskih marendi za četiri kune, a ručak s užinom za pet kuna. Cijene školskih marendi i obroka nisu se mijenjale više od 10 godina.

Naime, cijene školskih marendi povećat će se s dosadašnjih 8 na 12 kuna, a cijene ručka s užinom s 20 na 25 kuna. Cijena produženog boravka nije se mijenjala i dalje iznosi fiksno 120 kuna.

Dnevno poskupljuju voće, povrće ulje, meso. Što se tiče energenata, primjera radi, prema izračunima Plinare od početka godine, cijena plina je za poduzetnike i pravne osobe porasla za čak 700 posto prema trenutnom stanju. U najavi su mjere Vlade za javne ustanove koje će, navodno, biti kategorizirane u kućanstva, no to je sve još uvijek neizvjesno.  

 

Grad Pula i ubuduće će biti socijalno osjetljiv grad koji pomaže svojim građanima, a posebno djeci. Stoga, napomenimo kako Grad financira produženi boravak za 54 skupine u svih 11 osnovnih škola za učenike od 1. do 4. razreda. Također, subvencioniramo i trošak produženog boravka i školske marende za kategorije socijalno ugroženih građana kao i za korisnike dječjeg doplatka.

Tako smo u ovoj godini imali 600 subvencija sudjelovanja u cijeni školske marende koja je izborna i 237 subvencija u cijeni produženog boravka.

U 2022. godini osigurali smo u proračunu, samo za potrebe produženog boravka, sredstva u iznosu od 7,7 milijuna kuna, a u rebalansu dodatnih 550 tisuća kuna.