Objavljen javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule u 2022. godini

U ponedjeljak, 29. kolovoza 2022. godine Grad Pula objavio je javni poziv za financiranje programa, projekata,  manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode  udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule u 2022. godini.

 

Grad Pula-Pola poziva udruge  i ostale neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom pozivu da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama, aktivnostima od interesa za opće dobro a koje pridonose razvoju prioritetnog područja socijalna skrb i zdravstvo

 

Udruge se mogu prijaviti za trogodišnju financijsku podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge ako provode programe, projekte, manifestacije i aktivnosti koje doprinose provođenju mjera 2., 3. i 4. u Prioritetnom području 3. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju iz „Operativnog plana aktivnosti za socijalnu podršku i zdravlje Grada Pule – Pola za razdoblje 2020.-2021. godine.

Financijska sredstva koje Grad dodjeljuje putem ovog Poziva odnose se  na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se Poziv raspisuje (2022. godina).

 

Financijska sredstva za trogodišnje  financijske podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju planiraju se za razdoblje od tri godine (2022., 2023., 2024.), a eventualno financiranje ugovara se na godišnjoj razini. S organizacijama kojima se odobrava trogodišnja podrška zaključuju se  ugovori o financiranju svake godine nakon vrednovanja prethodnog razdoblja.

Nastavak financiranja višegodišnjih programa i podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju i iznos potpore u narednoj godini ovisi o rezultatima praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u okviru tog programa u tekućoj godini, o čemu odluku donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela, sukladno podnesenim izvješćima, a odgovarajuće odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i u skladu s Pravilnikom o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola.

Rok za podnošenje prijava je 29. rujna 2022. godine.

 

Javni poziv i prateće obrasce možete pronaći na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/novosti/natjecaji-i-nadmetanja/detail/23901/javni-poziv-za-financiranje-programa-projekta-manifestacija-i-aktivnosti-od-interesa-za-opce-dobro-koje-provode-udruge-i-ostale-neprofitne-organizacije-na-podrucju-grada-pule-pola-u-2022-godini/