Gradsko vijeće Pule prihvatilo izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“

 

Gradsko vijeće Pule na sjednici održanoj u utorak, 30. kolovoza 2022. godine usvojilo je druge izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“.

„Izmjene i dopune ovog Plana ciljane su i odnose se isključivo na lokaciju na kojoj se danas nalazi zapušteno nogometno igralište uz prometnicu Lungomare.

Izrada Plana pokrenuta je u cilju revitalizacije tog terena obzirom je izgradnjom Gradskih bazena NK Uljanik ostao bez pomoćnog nogometnog igrališta ključnog za trenažne procese svih uzrasta uz, dodatno, stvaranje planskih preduvjeta i za održavanje natjecateljskih utakmica niže kategorije.

Rekonstrukcijom ovog terena nadopunit će se već postojeći sportski sadržaji u neposrednom okruženju te time doprinijeti ukupnom razvoju sportske infrastrukture u gradu.

U odnosu na danas važeći plan, koji tu lokaciju već definira kao zonu sporta, predložena izmjena kvalitetnije razrađuje prostor u odnosu na neposredni okoliš, šumsku površinu.

Izmjenama Plana predlaže se ukidanje planirane površine za parkiranje planirane na dijelu današnjeg igrališta čime i zadržavanje samog igrališta na postojećoj poziciji uz nužno proširenje prema zelenim površinama u okruženju isključivo sa namjerom osiguranja prostora za realizaciju potrebnih dimenzija igrališta“, obrazložila je nadležna pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ingrid Bulian.

Gradonačelnik Filip Zoričić poručio je kako nema cijene za djecu te da će biti još zaduživanja jer novca nema.

„Za radove u infrastrukturi općenito pokušat ćemo povući bespovratna europska sredstava , a za sve što ne budemo imali u proračunu morat ćemo financirati zaduživanjem ako budemo željeli nešto raditi. Ovo činimo za svu našu djecu i ne samo za nogomet, već i za ostale sportove, turnire i susrete. Teren je potreba i javni interes građana i tu nema nikakve razlike u odnosu na druge javne interese građana“, rekao je gradonačelnik Zoričić ujedno najavivši kako će Pula dobiti i Sportsko-rekreacijsku zonu na Marsovom polju.

Na sjednici je s 13 glasova „za“ i 8 suzdržanih donesena odluka o osnivanju Zaklade za sport Grada Pule-Pola.

„Svrha Zaklade je promicanje i poticanje sportova sportskih klubova na području Grada Pule iz ekipnih sportova kao i sportaša pojedinaca s ciljem postizanja vrhunskih sportskih rezultata u seniorskoj konkurenciji na domaćim i međunarodnim natjecanjima, pomaganje darovitih i perspektivnih sportaša, promicanje Grada Pule kao grada sportske izvrsnosti te podupiranje sportskih manifestacija  i projekata od interesa za Grad Pulu. Kriteriji, prioriteti i način dodjele sredstava Zaklade detaljno će se propisati Pravilnikom“, pojasnio je zamjenik pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Pule Igor Jovin.

U nastavku sjednice jednoglasno je donesena odluka o raspisivanju lokalnog referenduma koji će se održati u nedjelju, 9. listopada 2022. godine.

 

„Na lokalnom referendumu birači će izjašnjavati zaokruživanjem odgovora „ZA“ ili „PROTIV“, odnosno odgovoriti na pitanje: „Jeste li za izmjenu Generalnog urbanističkog plana Grada Pule kojom će se u cijeloj zoni obuhvata važećeg Urbanističkog plana uređenja “Lungo mare” ukinuti mogućnost gradnje hotela, drugih turističkih smještajnih kapaciteta i stambeno-poslovnih građevina?“, obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Anja Ademi.

Odlučivanje birača o navedenom pitanju odnosi se na Generalni urbanistički plan Grada Pule te na zonu obuhvata Urbanističkog plana uređenja “Lungo mare” čije je donošenje u nadležnosti Gradskog vijeća Grada Pule.

 

Sanela Pliško, Vito Paoletić i Majkl Mikolić imenovani su članovima Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pule kao predstavnici osnivača, odnosno Grada Pule, na mandat od četiri godine

 

 

S poštovanjem,