Započeli upisi u predškolu

 Od utorka, 6. rujna 2022. godine Grad Pula započelo je s prijavama za upis djece u program predškole u predstojećoj pedagoškoj godini.

Predškola je obavezan program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Provodi se od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića u skladu s organizacijom rada odgojno-obrazovne ustanove.

Program predškole za roditelje je besplatan, a u  razdoblju od 6. do 15. rujna mogu izvršiti prijavu u  Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić Mali svijet i DV-SI Rin Tin Tin na talijanskom jeziku.

Zahtjev za upis u obavezni program predškole i pripadajuću dokumentaciju moguće je ispuniti i predati u upisnom roku svakim radnim danom od 9 do 12 sati na upisnim mjestima ili putem e-maila:

•        Dječji vrtić Mali svijet (uprava pored parkirališta), Kamenjak 6,

            e-mail: irena.brajkovic@dvmalisvijet.hr

•        Dječji vrtić Centar, Rižanske skupštine 4, e-mail: web@dvpula.hr

•        Dječji vrtić Giardini, Uspon Sv. Stjepana 1, e-mail: pedagogista@rintintin.hr

Nakon završetka roka za prijavu roditelji će biti pozvani od strane izabranog dječjeg vrtića.

Poziv za upise objavljen je na oglasnim mjestima i web stranicama dječjih vrtića kao i na web stranici Grada Pule na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/23946/poziv-za-upise-u-obavezni-program-predskole-mala-skola-za-pedagosku-20222023/