Grad Pula isplatit će privatnim vrtićima jednokratnu pomoć do kraja rujna

U pulskoj Komunalnoj palači 7. rujna 2022. godine održan je sastanak predstavnika Grada Pule s ravnateljicama 19 privatnih vrtića s područja grada Pule na temu povećanja subvencija kojima Grad subvencionira djecu u privatnim vrtićima.

U proračunu Grada Pule za 2022. godinu za subvencioniranje vrtića drugih osnivača osigurano je 9.754.000,00 kn, dok je rebalansom u lipnju ove godine, osigurano dodatnih 698.000,00 kn za povećanje subvencija.

Globalni rast cijena energenata i prehrambenih proizvoda predstavlja veliki udar na budžete kako društvenog, tako i privatnog sektora.

Grad Pula je svjestan položaja u kojem se nalaze predškolske ustanove drugih osnivača, te je dogovoreno da se do kraja mjeseca rujna privatnim vrtićima isplati jednokratna pomoć u iznosu od 64.000,00 kn, što je 1.500kn po skupini po vrtiću, kako bi se djelomično olakšalo njihovo poslovanje.

Prilikom planiranja proračuna za 2023. godinu vodit će se računa o potrebama privatnih vrtića koji su značajan partner Grada u sustavu predškolskog odgoja.