Grad Vodnjan-Dignano sufinancira kupovinu bilježnica i školskog pribora te školske marende

 

 

Grad Vodnjan-Dignano će prema odluci gradonačelnika Edija Pastrovicchija sufinancirati kupovinu bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovnih škola za školsku godinu 2022./2023. Za učenike od 1. do 4. razreda sufinanciranje iznosi 300 kuna, odnosno 39,82 eura, po učeniku, dok za učenike viših razreda, od 5. do 8., sufinanciranje iznosi 500 kuna, odnosno 66,36 eura, po učeniku.

Pravo na sufinanciranje nabavke bilježnica i ostalog školskog pribora ostvaruju učenici s prebivalištem na području Grada Vodnjan-Dignano. Obrasci za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje bit će podijeljeni učenicima u školi.

Odlukom gradonačelnika Grad Vodnjan-Dignano sufinancirat će i troškove školskih marendi učenicima osnovnih škola s područja Grada Vodnjan-Dignano u ovoj školskoj godini.

Visina subvencije određena je socijalnim kriterijima te će Grad subvencionirati 30% cijene marende za djecu čiji je roditelj invalid domovinskog rata, a koji nije u radnom odnosu, a 50% cijene marende za djecu čiji roditelj prima dječji doplatak, kao i za djecu samohranih roditelja.

Sa 100% cijene marende Grad će subvencionirati marendu učenicima čiji je roditelj korisnik zajamčene minimalne naknade, prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, pod uvjetom da je učenik redovno upisani u tekuću školsku godinu, da nema više od 10 neopravdanih sati u prethodnoj školskoj godini, da ne ponavlja razred te da ima prebivalište na području Grada najmanje tri godine i državljanstvo Republike Hrvatske.

Ovom odlukom subvencionira se i cijena marende i toplog obroka u Školi za odgoj i obrazovanje, za djecu koja imaju prebivalište na području Grada Vodnjan-Dignano.

Za ostvarenje prava na subvencije do 50% dokumentacija se dostavlja direktno tajništvu škole, dok je za 100-postotnu subvenciju potrebno dostaviti zahtjev s traženom dokumentacijom Gradu Vodnjan-Dignano, koji će nakon razmatranja zahtjeva i ukoliko bude pozitivno ocjenjen, proslijediti školama Zaključak o odobrenoj subvenciji.