IN MEMORIAM: KRISTINA MIHOVILIĆ

Kristina Mihovilić, uvažena hrvatska kustosica i arheologinja, te dugogodišnja zaposlenica Arheološkog muzeja Istre, preminula je jučer u Puli, nakon duge i teške bolesti.

Rođena je u Puli 1951. godine, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirala je arheologiju 1976. godine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za arheologijo. Doktorirala je također u Ljubljani 2001. godine s temom Starije željezno doba Istre. Od 1974. zaposlena je u Arheološkom muzeju Istre, gdje je od početka radila u Prapovijesnoj zbirci. Od 1995.-1996. bila je vršiteljica dužnosti ravnateljice Muzeja, a od 2002.-2006. ravnateljica ustanove. U mirovinu je otišla kao voditeljica Prapovijesne zbirke i Arheološkog odjela Muzeja.

Autorica je brojnih članaka i monografija. Kao voditeljica ili suradnica obavljala je mnogobrojna terenska istraživanja: Nezakcij, Gradac-Turan, Sv. Martin (Lim), Limska gradina (neolitik), Pećinovac, Pećina na Gradini, Monkodonja, Mušego, Medulin-Punta Kašteja, Maklavun, Pula-AMI jug, Petrovac itd.

Autorica je samostalnih izložbi Nekropola Limske gradine (Rovinj), Histri i Etruščani (Pula,Verona, Rijeka, New York, Zadar, Sarajevo, Zenica, Dubrovnik, Priština, Mali Lošinj),Grobnica Epulonovih predaka (Pula, Zadar, Zagreb), Na početku je bila peć (Pula), Histri u Istri (Pula).

Surađivala je na mnogobrojnim skupnim izložbama: Arheologija i umjetnost Istre (Verona,Muggia), Čarobna Istra (Beč, Pariz, Berlin, Hannover, Lisabon), Histria-Istra-Istrien (Berlin), Monkodonja i Mušego (Rovinj, Kopar, Ljubljana), Tajna groba…(Pula, Kopar) i druge.

Dobitnica je nagrade Hrvatskog arheološkog društva „Josip Brunšmid“ 2013.godine, , za izložbeni projekt „Histri u Istri“. Izložba je okupila brojne materijalne dokaze postojanja naroda koji je na prostoru Istre živio prije dvije tisuće godina i koji je Istri dao i ime. „Histri u Istri“ bio je jedan od najvećih izložbenih projekata te godine u Republici Hrvatskoj.

Kristina Mihovilić jedna je od autorica monografije Monkodonja: Istraživanje protourbanog naseljabrončanog doba Istre: Iskopavanje i nalazi građevina, kojoj je Hrvatsko muzejsko društvo dodijelilo godišnju nagradu u kategoriji za realizirani izdavački projekt u 2015. godini.