Nove rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u centru grada

 
 
Nakon radova na Monte Zaru, gdje je izrađeno 15 rampi za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na pješačkim prijelazima u Tartinijevoj, Balotinoj, Rovinjskoj, Kovačićevoj, Radićevoj i Vergerijevoj ulici, Grad Pula od danas nastavlja s radovima na prilagodbi pješačkih prijelaza osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u Cankarovoj ulici, Ulici Bartolomeo dei Vitrei i Krmpotićevoj ulici. U planu je izvedba deset rampi na pet pješačkih prijelaza.

Radove izvodi trgovačko društvo Cesta, a predviđeno je da će biti dovršeni do kraja tjedna.

Molimo za pojačan oprez i poštivanje znakova privremene regulacije prometa.