Četiri parkirališna mjesta u Istarskoj besplatna do sat vremena za potrebe pacijenata dječjeg dispanzera

Nakon uvođenja nove Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pule građani su predložili da se ispred dječjeg dispanzera u Istarskoj ulici, s obzirom da postoji potreba za dovođenjem djece na kontrolu, pregled i slično, označe rezervirana parkirališna mjesta. Kako Grad Pula osluškuje potrebe svojih građana, Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom promptno je naručio izradu prometnog elaborata za potrebe uvođenja rezerviranih parkirališnih mjesta.

Nakon što je dobivena prethodna suglasnost MUP-a, djelatnici društva Pula Parking pristupili su označavanju, odnosno prenamijeni postojećih četiriju parkirališnih mjesta pod naplatom u rezervirana parkirališna mjesta za pacijente dječjeg dispanzera, na kojima je omogućeno besplatno parkiranje do sat vremena.