Privremena promjena trase linija javnog prijevoza putnika za vrijeme održavanja manifestacije „Pulski maraton“

Radi aktivnosti u centru grada Pule vezanih za održavanje manifestacije „Pulski
maraton“ doći će do privremene promjene na trasama linija kako slijedi:
1. Dana 16.09.2022. (petak) od 18:30 do 20:30 sati za vrijeme održavanja dječje utrke
svi autobusi Pulaprometa koji prometuju iz smjera Giardina prema Trgu na mostu
neće prolaziti ispred Arene, već će se nakon prolaska kroz Giardine usmjeriti preko
ulice Riva prema Autobusnom kolodvoru.
2. Dana 17.09.2022. (subota), u vrijeme održavanja manifestacije „Pulski maraton“
od 19:30 do 22:30 sati na snazi je zabrana prometovanja centrom grada. U tom
periodu Pulapromet će izvršiti privremenu promjenu na trasama pojedinih linija,
kako slijedi:
• Linija 1 „Šijana – Stoja – Šijana“: autobusi će u smjeru Šijana – Stoja,
umjesto preko Giardina, iz Zagrebačke ulice skrenuti na Mletačku ulicu i
preko Trga Republike (MUP), Marulićeve ulice (pored Patinaggia),
Radićeve ulice, Budićinove ulice, Tomasinijeve ulice (S krivina), Bečke
ulice nastaviti dalje prema Stoji. U suprotnom smjeru Stoja – Šijana će
prometovati uobičajenom trasom linije do Giardina i Zagrebačke ulice
(pored Bolnice) do Valturske ulice, nakon čega će preko Koparske ulice do
Autobusnog kolodvora.
• Linija 2a „Autobusni kolodvor – Verudela – Šijana“: autobusi će u
smjeru Autobusni kolodvor – Verudela, umjesto preko Punte i Giardina, iz
Autobusnog kolodvora skrenuti desno u smjeru Koparske i Mletačke ulice
do Trga Republike (MUP), te u nastavku Marulićevom ulicom (pored
Patinaggia), Radićevom, Budićinovom i Tomasinijevom ulicom (Tržnica
Veruda), dalje do Verudele. U suprotnom smjeru Verudela – Šijana ne dolazi
do promjene trase linije, te će autobusi prometovati uobičajenom trasom.
• Linija 3a „Šijana – Verudela – Autobusni kolodvor“: autobusi će u
smjeru Šijana – Verudela prometovati Koparskom i Mletačkom ulicom do
Trga Republike (MUP), te dalje uobičajenom trasom preko Vidikovca do
Verudele. U suprotnom smjeru Verudela – Autobusni kolodvor autobusi će
prometovati uobičajenom trasom linije preko Verude do Giardina, gdje će
skrenuti na Zagrebačku ulicu i preko Stankovićeve ulice (pored HAK-a) do
Autobusnog kolodvora.
• Linije 5 „Giardini – Štinjan – Giardini“: autobus sa polaskom u 19:30 sati
u smjeru Pula (centar) – Štinjan kreće sa Autobusnog kolodvora (Peron 13)
umjesto uobičajeno sa Giardina (pored Fine). U suprotnom smjeru Štinjan –
Pula (centar) autobus neće prometovati do centra grada (Giardini), već
direktno do Autobusnog kolodvora.
• linija 21a „Pula – Peroj – Pula“: autobus sa polaskom u 19:20 sati u smjeru
Pula (centar) – Peroj kreće sa Autobusnog kolodvora (Peron 13) umjesto
uobičajeno sa Giardina (pored Fine). U suprotnom smjeru Peroj – Pula
autobus neće prometovati do centra grada (Giardini), već direktno do
Autobusnog kolodvora.
• linija 22 „Pula – Vodnjan – Pula“: autobus sa polaskom u 20:15 sati u
smjeru Pula (centar) – Vodnjan kreće sa Autobusnog kolodvora (Peron 13)
umjesto uobičajeno sa Giardina (pored Fine). U suprotnom smjeru Vodnjan
– Pula autobus neće prometovati do centra grada (Giardini), već direktno do
Autobusnog kolodvora.
• Linija 6 „Jadreški – Valkane – Jadreški“: autobus sa polaskom u 19:00
sati u smjeru Jadreški – Valkane prometovati će uobičajenom trasom linije.
U suprotnom smjeru sa Valkana će preko Girdina skrenuti u Zagrebačku
ulicu (pored Bolnice) dalje prema Jadreškima.
• Linija 8 „Autobusni kolodvor – Valdebek – Autobusni kolodvor“:
autobus sa polaskom u 19:30 sati u smjeru Autobusni kolodvor – Valdebek
umjesto preko Punte i Giardina, iz Autobusnog kolodvora skrenuti desno u
smjeru Koparske i Mletačke ulice do Trga Republike (MUP) i dalje svojom
uobičajenom trasom. U suprotnom smjeru Valdebek – Autobusni kolodvor
autobus će od Trga Republike (MUP) produžiti preko Stankovićeve (pored
HAK-a) i Koparske ulice do Autobusnog kolodvora.
• Linije 25b „Pula – Ližnjan – Medulin – Pula“: autobus sa polaskom u
20:30 sati u smjeru Pula – Ližnjan – Medulin umjesto preko Punte i
Giardina, iz Autobusnog kolodvora skrenuti desno u smjeru Koparske i
Mletačke ulice, te će preko Zagrebačke ulice (pored Bolnice) dalje svojom
uobičajenom trasom. U suprotnom smjeru Medulin – Pula autobus će od
Trga Republike (MUP) produžiti preko Stankovićeve (pored HAK-a) i
Koparske ulice do Autobusnog kolodvora.
• Linije 25c „Pula – Medulin – Ližnjan – Pula“: autobus sa polaskom u
22:00 sata u smjeru Pula – Medulin umjesto preko Punte i Giardina, iz
Autobusnog kolodvora skrenuti desno u smjeru Koparske i Mletačke ulice,
te će preko Trga Republike (MUP) dalje svojom uobičajenom trasom. U
suprotnom smjeru Medulin – Ližnjan – Pula ne dolazi do promjene trase
linije, te će autobus prometovati uobičajenom trasom.