Asfaltiranje dijela Tesline i Zadarske ulice

 

Za potrebe asfaltiranja priključaka koji su se izvodili za građevinu stambene namjene, a koja se rekonstruira  na k.č. br. 6397 k.o. Pula, u periodu od 19. rujna do 29. rujna 2022. godine, uvodi se privremena regulacija prometa na dijelu Tesline ulice i Zadarske ulice u Puli.


Mole se svi sudionici u prometu na dodatan oprez i poštivanje regulacije prometa.