Grad Pula objavio Poziv za dodjelu termina za održavanje programa u Amfiteatru za 2023. godinu

 

Grad Pola objavio je Poziv za dodjelu termina za 10 programa u Amfiteatru u razdoblju od 15. lipnja do 31. kolovoza 2023 godine.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne i fizičke osobe  registrirane za obavljanje djelatnosti u okviru kojih se prijavljuju na Javni poziv.

Prijave se podnose na Prijavnici za dodjelu termina u Amfiteatru za 2023. godinu koja se može preuzeti na mrežnoj stranici Grada Pule-Pola www.pula.hrna poveznici

https://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu-i-razvoj-civilnog-drustva/zahtjeviprijavnice/

Rok za podnošenje prijava je do 15. siječnja  2023. godine odnosno do popune termina.

Prijave na Javni poziv podnose se isključivo na obrascu Prijavnica za dodjelu termina u Amfiteatru 2023. u PDF formatu slanjem na e-mail adresu tatjana.korman@pula.hr

Prijavnicu nije potrebno ispisivati i slati u papirnatom obliku.

Grad Pula naknadno može zatražiti od prijavitelja dostavu dokumentacije i u izvorniku.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 052/371-911, e-mail: PJP@pula.hr ili osobno u Upravnom odjelu za kulturu i razvoj civilnog društva Grada Pule-Pola, Sergijevaca 2/2, Pula.

Poziv za dodjelu termina za programe u Amfiteatru  i prateći dokumenti nalaze se na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/novosti/zahtjevi/detail/24052/poziv-za-dodjelu-termina-za-odrzavanje-programa-u-amfiteatru-za-2023-godinu/