Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2022. godini

– IX. uzorkovanje

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 5. do 13. rujna 2022. godine, proveo IX. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora, pa se temperatura mora kretala od 23,0 ºC do 25,8 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 17 ºC do 28 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na  210 mjernih točaka odnosno u 96,8 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 6 mjernih točaka (Rovinj, Crveni otok-Prema rtu Kurent; Rovinj, Crveni otok, Otok Maškin – FKK, južna strana otoka; Fažana, Fažana – dječje igralište; Rovinj, Crveni otok – ispod vanjskih bazena; Fažana, Fažana – Sjever; Poreč, Molindrio, Hotel Molindrio – ispod hotela) odnosno u 2,8 % uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 1 mjernoj točki (Umag, Finida, AC Finida – Sredina), odnosno u 0,5% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom, zadovoljavajuće žutom bojom i nezadovoljavajuće crvenom bojom.

U sklopu redovnog IX. ispitivanja kakvoće mora za kupanje, rezultati uzorkovanja mikrobioloških pokazatelja na dan 6. rujna 2022. pokazali su da na mjernoj točki Poreč, Molindrio, Hotel Molindrio – ispod hotela, pokazatelji premašuju granične vrijednosti, odnosno da je prisutno mikrobiološko onečišćenje. Međutim već rezultati ponovnog uzorkovanja na dan 7. rujna 2022. pokazali su da su povišene vrijednosti mikrobioloških pokazatelja u opadanju, te je mikrobiološko onečišćenje za navedene lokacije okarakterizirano kao kratkotrajno i stoga nije službeno uvršteno u izvješće o IX. Ispitivanju kakvoće mora za kupanje. Ponovno uzorkovanje na dan 8. rujna 2022. godine pokazalo je prestanak kratkotrajnog onečišćenja na navedenoj mjernoj točki, te je u konačnom izvještaju IX. uzorkovanja kakvoće mora za kupanje navedenoj lokaciji dana dobra ocjena za kakvoću mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni putem slijedeće poveznice: https://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca.