Grad Vodnjan-Dignano revitalizira značajne lokve na svom području

Uređenje tri biološki, pejzažno i povijesno značajne lokve na svom području poduzeo je Grad Vodnjan-Dignano u skladu s elaboratom koji je izradio stručni tim Javne ustanove “Natura Histica”, Instituta za poljoprivredu i turizam i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Proteklih dana djelatnici trgovačkog društva Contrada uredili su poznatu lokvu Fontana u blizini Salvele, jednu od najatraktivnijih na Vodnjanštini, a uskoro slijedi uređenje i lokve Barbarige te lokve Sian kod Gurana.

Prijedlog revitalizacije tri lokve na području Vodnjana nastao je u sklopu projekta “Lokve u Istri”. Cilj projekta “Nature Histrice”, Instituta za poljoprivredu i turizam te Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ-a je sačuvati i obnoviti lokve zbog očuvanja vrijednog prirodnog staništa, ali i stvoriti mjesta za socijalnu interakciju, kreirati laboratorije na otvorenom, nove turističke punktove i identificirati potencijale lokvi.

Lokva Fontana kod Salvele, promjera 15 metara u idealnim uvjetima, ima biološki, turistički, edukativni i pejzažni potencijal. Lokva je vrlo atraktivna, omeđenja je suhozidom i stijenama, a do nje vode dva kamena stepeništa. Nalazi se uz makadamsku cestu pogodnu za bicikliste, koja prolazi pored Parka kažuna, kampa i maslinika.

U sklopu akcije lokva je očišćena od niskog i visokog raslinja, posebno s okolnog zida i stepenica. Sakupljen je i odvezen otpad te je uklonjeno kamenje koje se urušilo s obližnjih zidova ili je bačeno u vodu. Mještani su vrlo vezani za lokvu Fontana, a prema njihovim pričama, u prošlosti je imala puno više vode te se koristila u kućanstvima i za životinje. Očito je da da se sada koristi za navodnjavanje, zbog čega se i razina vode u lokvi smanjuje.

Lokva Barbariga manje je poznata, a nalazi se u šumi na 20-ak metara od plaže Barbariga. Uz nju se nalazi i još jedna manja lokva. U idealnim uvjetima promjer joj je 20 metara. Ugrožavaju je naslage organskog materijala u raspadu i obrastanje šašem više od polovice površine. S obzirom da je važna za razvoj vodozemaca i očuvanje bioraznolikosti, lokva ima biološki potencijal, ali i turistički te pejzažni što duguje atraktivnoj poziciji u blizini plaže.

Lokva Sian (u elaboratu se navodi kao Cijan), nalazi se u blizini stancije Guran i ostataka crkve sv. Šimuna, na Srednjovjekovnoj stazi Vodnjana. Sa svih je strana okružena vegetacijom te ima prilazni put, a u idealnim uvjetima promjer joj je čak 50 metara. Lokva propada zbog prirodne sukcesije i ljudskog zanemarivanja. Gotovo 80 posto lokve prekriva trska, veoma je plitka, a dodatno je zatrpava odumrla trska. Unatoč tome imao jaki biološki, turistički i pejzažni potencijal.

Osim čišćenja lokvi, u neke od njih bit će potrebno nanijeti te utisnuti sloj gline iz okolice da bi se obnovio nepropusni sloj. Svi zahvati na lokvama obavljaju se pod nadzorom djelatnika JU “Natura Histrica”, a financira ih Grad Vodnjan-Dignano.