Kroz rad za opće dobro do resocijalizacije počinitelja

Nakon zaprimljene suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave za sklapanje Ugovora za izvršavanje rada za opće dobro s Monte Giro d.o.o., Castrum Pula 97 d.o.o. i Pulapromet d.o.o.,  sklopljen je Ugovor između Ministarstva pravosuđa i uprave, Probacijskog ureda Pula i navedenim trgovačkim društvima.

Osnovni smisao rada za opće dobro je omogućiti počinitelju da izvrši izrečenu kaznenu sankciju na slobodi, odnosno da protiv počinitelja koji ispuni obvezu rada za opće dobro, državni odvjetnik odustane od kaznenog progona.Koristi ovakvog pristupa su višestruke: resocijalizacija počinitelja, koji na ovaj način ima mogućnost zadržati zaposlenje i očuvati socijalne veze s obitelji i šire, dobrobit zajednice u kojoj odrađuje rad za opće dobro, ekonomičnost, s obzirom da se ne pokreće dugotrajni i skupi kazneni postupak kada se radi o izvršavanju obveze izrečene rješenjem državnog odvjetnika jer počinitelj izvršava sankciju u izvaninstitucionalnim uvjetima (izvršavanje kazne zatvora je skuplje od alternativnih izvršavanja kazne).

Osuđenici mogu biti raspoređeni samo na obavljanje pomoćnih poslova u trgovačkim društvima od komunalnog značenja ili poslove od isključivog interesa za lokalnu zajednicu.

Rad za opće dobro može se izreći u maksimalnom trajanju do 730 sati rada, koje je počinitelj dužan izvršiti u roku od mjesec dana do dvije godine.Osnovni smisao je da počinitelj kaznenog djela izvrši svoju kaznu/obvezu na slobodi, a u korist i za dobrobit zajednice.