Obavijest o održanom sastanku u OŠ dr. Mate Demarin Medulin

Na inicijativu Istarske županije, osnivača OŠ dr. Mate Demarin Medulin danas ujutro održan je hitan sastanak u školi na temu jučerašnjeg slučaja vršnjačkog nasilja, na kojem su prisustvovali županijska pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricia Percan, ravnateljica Škole Emanuela Pinzan Chiavalon, tri stručne suradnice, tajnica Škole i razrednica učenika involviranih u incident, te načelnik Općine Medulin Ivan Kirac sa suradnicima.

Svi sudionici su najoštrije osudili slučaj vršnjačkog nasilja ustvrdivši da je škola mjesto nulte tolerancije spram svakog oblika nasilja.

Ravnateljica Pinzan Chiavalon je izvijestila o jučer poduzetim radnjama neposredno nakon događaja, odnosno kako je o istom promptno obavijestila Istarsku županiju, Općinu Medulin,  PU istarsku, Centar za socijalnu skrb, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, te Pravobraniteljicu za djecu. Odmah je pozvana i Hitna pomoć i PU istarska, kao i roditelji djece koji su sudjelovali u događaju. Sva djeca koja su bila involvirana u slučaj su dobro, a s njihovim roditeljima je održan sastanak.

Također, izvješteno je što je sve poduzeto u proteklih sedam mjesec, od kada se dogodio prvi slučaj vršnjačkog nasilja u Školi. Škola se u spomenutom razdoblju aktivno uključila u prevenciju vršnjačkog nasilja, te je temeljem nalaza o provedenom stručno-pedagoškom nadzoru Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) provela niz propisanih mjera pa su tako održane radionice socio-emocionalnog učenja, nenasilnog rješavanja sukoba te trening socijalnih vještina, predavanja na temu nasilja, proveden je individualni rad s učenicima, a održani su i sastanci s roditeljima svih učenica i učenika. Nadalje, Škola je donijela Plan postupanja Škole u slučaju nasilja; te Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika u šk. god. 2021./2022. Potom, napravljena je i evaluacija provedenih preventivnih programa, sve sukladno traženju prethodno spomenute AZOO i u cilju sprječavanja vršnjačkog i svih oblika nasilja.

Nastavno na sve navedeno, očekuje se uključivanje i povratno mišljenje nadležnih institucija, odnosno Ministarstva, Centra za socijalnu skrb i Pravobraniteljice kako bi se vidjeli daljnji koraci.