Novosti iz Udruge slijepih Istarske županije

Edukacija “Društveno poduzetništvo” pod vodstvom Teodora Petričevića iz ACT grupe, održana je u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u srijedu, 28.rujna 2022., u Zadarskoj 40, u Puli.   

Interaktivnom radionicom, koja je održana za stručne timove partnerskih udruga, organizacije Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom te članove Društva turističkih vodiča Pule, polaznici su imali prilike doznati više o primjeni inovativnih oblika financiranja u udrugama civilnog društva, kao i o primjerima dobre prakse u Hrvatskoj i Europi.

Projekt, čiji je nositelj Udruga slijepih Istarske županije, a ima za cilj sinergiju različitih organizacija civilnog društva, kao i međusektorsku suradnju, u svrhu unaprijeđenja pristupačnih oblika turizma u Istri, započeo je sa provedbom u kolovozu 2022., a traje do konca travnja 2023.

Sufinanciran je od strane Ministarstva turizma i sporta sa iznosom od 185.613,94 kn.