Istarska županija potiče digitalnu transformaciju malih i srednjih poduzeća

 Istarska županija je danas objavila Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje digitalne transformacije MSP-a u Istarskoj županiji u 2022. godini. Prioritet ovog Javnog poziva je jačati konkurentnost i poticati rast subjekata malog gospodarstva, te biti podrška razvoju informacijskog društva u Istarskoj županiji, putem ciljane potpore za ulaganja u digitalnu transformaciju poslovanja

Nepovratne potpore male vrijednosti dodijelit će se za realizaciju sljedećih mjera:

  1. Digitalizacija poslovanja poslovnog subjekta
  2. Uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja za jačanje digitalizacije poslovanja
  3. Jačanje digitalnih vještina zaposlenika

Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog poziva osigurana su u proračunu Istarske županije za 2022. godinu, u razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo u iznosu od 840.000,00 kuna.

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/1., 56/13 i 121/16) ili Zakonom o zadrugama (Narodne novine 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19), te koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu te posluju i imaju registrirano sjedište na području Istarske županije.

Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) dodjeljivat će se subjektima malog gospodarstva u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju.

Nepovratne potpore dodjeljivat će se za pokriće do maksimalno 50 % opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najviši i najniži iznosi definirani su zasebno za svaku mjeru u Javnom pozivu, a prijavitelju je omogućeno da se javi na više mjera.

Troškovi se priznaju ako su nastali u razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do predaje zahtjeva.

Prijave na Javni poziv  mogu se podnijeti isključivo putem e-maila gospodarstvo@istra-istria.hr .

Rok za dostavu prijava počinje danom objave Javnog poziva na službenoj mrežnoj stranici Istarske županije (rubrika „Natječaji“). Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2022. godine.