Prezentiran Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje za Grad Pulu

U Zajednici Talijana – Circolo u Puli 4. listopada 2022. godine održala se prezentacija Programa izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS) za Grad Pulu na kojoj su Josipa Tokić, pomoćnica direktora i Marina Matković iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), te pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom Grada Pule Damir Prhat i voditelj Odsjeka za upravljanje imovinom Robert Stemberger detaljno predstavili cjelokupan program.

„Uzimajući u obzir površinu čestica od 3507 m2 te mogućnost izgradnje maksimalno 5 etaža, mišljenja smo kako bi se moglo izgraditi cca 60-ak stanova. Navedeni podatak je okvirnog karaktera te će konačan broj ovisiti o strukturi obiteljskog domaćinstva kandidata s Konačne liste reda prvenstva (broj članova)“, pojasnio je pročelnik Damir Prhat.

Cijena stana po kojoj građani kupuju stanove iz Programa POS-a je određena Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji u maksimalnom iznosu od 10.200,00 kuna/m2 (1.350,00 eura/ m2).

Do sada su u realizaciji Programa POS-a donesene Odluka o uključivanju u POS te Odluka o uvjetima, mjerilima i kriterijima za kupnju stanova iz Programa POS-a.  

Trenutačno se provodi Javni poziv za kupnju stana iz Programa POS-a radi formiranja Liste prvenstva, nakon čega slijedi sklapanje Predugovora o međusobnim pravima i obvezama između APN-a i Grada Pule i Ugovora o prijenosu prava vlasništva zemljišta za izgradnju građevine u korist APN-a.  APN će provesti javna nadmetanja za projektiranje, odabir izvođača i nadzora, uz sudjelovanje predstavnika Grada, potom slijedi izgradnja građevine, prezentacija stambenog objekta s katalogom stanova i odabir istih, ishođenje uporabne dozvole, sklapanje Ugovora o kupoprodaji i podjela ključeva.

Podsjetimo, POS je u Puli realiziran 2004. godine u Mutilskoj ulici gdje su izgrađene tri zgrade sa po 10 stanova, odnosno sveukupno 30 stanova, dok su 2013. godine POS-om u Šijani izgrađene dvije zgrade sa sveukupno 65 st