PILOT PROJEKT U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU
“MARTIN HORVAT” ROVINJ-ROVIGNO

More i kao izvor toplinske i rashladne energije

S ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti, jedan od prvih domaćih pilot
projekata dobivanja toplinske energije iz mora realizirati će se u Specijalnoj bolnici za
ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno. Projekt je uspješno
kandidiran za financiranje putem fondova za što je osigurano 85 posto bespovratnih
sredstava od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem financijskog mehanizma
EGP-a za razdoblje 2014-2021. godine u okviru programa „Energija i klimatske
promjene“.
Radi se o projektu proizvodnje ogrjevne energije iz mora naziva Sea for Heritage
Energy Transition (SeaHeat) vrijednosti gotovo milijun eura, a koji se realizira u
suradnji sa partnerima među kojima su uz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
Europske unije u partnerskom konzorciju Istarska Regionalna Energetska Agencija
d.o.o. – IRENA, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu te partner Apenhet AS iz Kraljevine Norveške.
Podsjetimo, za nedavnog posjeta ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske
unije Nataše Tramišak Istri, u Kastelu Morosini svečano su uručeni ugovori u
vrijednosti 3,2 milijuna eura Istarskoj županiji i partnerima za projekte iz programa
„Energija i klimatske promjene“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske
unije.
Tom prigodom, ravnatelj Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin
Horvat" Rovinj-Rovigno doc. dr. sc. Marinko Rade, mr. sc. orth. med. MBA potpisao
je ugovor referentnog broja 58 u vrijednosti 955.208,00 EUR za projekt naziva Sea
for Heritage Energy Transition. Ovim oglednim projektom u dvije bolničke zgrade u
kojima se trenutno za grijanje koriste kotlovi s lož uljem, uz pomoć inovativne
tehnologije i dizalica topline iz morske termalne energije ubuduće će se proizvoditi
ogrjevna i rashladna energija pri čemu će se korištenjem novog sustava postići i
znatne uštede, kao i veća energetska neovisnost.
U sklopu projektnog prijedloga predviđena je zamjena sustava grijanja u zgradi VII
(A) neto površine 3 307 kvadrata i zgradi B neto korisne površine 3 294 kvadrata za

što je projektna dokumentacija izrađena 2018. i 2019. te su ishođene sve potrebne
suglasnosti, uključujući i nadležnog Konzervatorskog odjela. Ugradnja novog sustava
grijanja pretpostavlja uklanjanje spoja na postojeći sustav u zgradi i izgradnju novih
strojarnica u podrumima predmetnih zgrada, čime se u potpunosti eliminiraju gubitci
vanjskog cjevovoda. Novi sustav temelji se na korištenju dizalica topline, takozvanom
voda-voda modelu koji kao primarni energent koristi morsku vodu.
Dizalice topline će u potpunosti pokrivati i potrebe za potrošnom toplom vodom.
Predviđa se ugradnja četiri inverterske dizalice topline 25 do 100 kW nominalnog
toplinskog učinka svaka.
Osnovni cilj projekta je promovirati energetsku obnovu zaštićenih zgrada korištenjem
dizalica topline koje nemaju vidljivu vanjsku jedinicu te ni na koji način ne narušavaju
vizualni identitet zgrade, a istovremeno osiguravaju visoku energetsku učinkovitost.
Iako Hrvatska posjeduje desetljetno iskustvo u korištenju morske vode kao ogrjevnog
ili rashladnog energenta posredstvom dizalica topline, sustavi nisu jako rašireni
unatoč golemom potencijalu jadranske obale gdje je velik broj potrošača, posebno u
turističkom sektoru, a koji koriste znatne količine energije. Jedan od važnih ciljeva
projekta je i da kao ogledni primjer potakne i druge tvrtke i institucije na korištenje
mora kao inovativnog izvora toplinsko-rashladne energije, kao i edukacija te
svojevrsni transfer znanja partnerskom suradnjom više dionika.
Istarska regionalna energetska agencija (IRENA) ima dugogodišnju suradnju s
nositeljem projekta Specijalnom bolnicom za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“
Rovinj-Rovigno. IRENA je pripremala prijavu za natječaj Ministarstva zdravstva za
financiranje izrade tehničke dokumentacije energetske obnove zgrade B bolnice koja
je također pilot lokacija u ovom projektu. Kao partner sa značajnim iskustvom u
provedbi projekata financiranih različitim EU sredstvima, sudjeluju u aktivnostima
Instalacija i poticanje korištenja sustava toplinske energije mora, te popularizaciji
energetske tranzicije naročito u zaštićenim zgradama.
Izuzetno je važna suradnja sa partnerom Apenhet AS koji će prenijeti svoja iskustva,
ali i učiti od hrvatskih partnera. Apenhet AS specijaliziran je za komunikaciju,
kreiranje, prezentaciju te širenje znanja na interaktivan i vizualno atraktivan način te
će kao partner pomoći u podizanju svijesti i povećanju dosega i vidljivosti aktivnosti.
Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) te Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu pomoći će u kvalitetnijoj provedbi postupka ugradnje sustava
korištenja toplinske energije mora. U toj ulozi, Fakulteti će djelovati kao dodatno
neovisno nadzorno i savjetodavno tijelo. Prikupljeni rezultati tijekom projekta biti će
temelj za izradu elaborata s analizom potencijala proširenja sustava grijanja i

hlađenja dizalicom topline na sve zgrade u sklopu kompleksa Specijalne bolnice za
ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno te izrada smjernica i
preporuka za korištenje toplinske energije mora u procesu energetske tranzicije
zaštićenih zgrada koje će FSB izraditi u suradnji sa RGN-om i IRENA-om.