Objavljen Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule

 
Grad Pula objavio je Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule.

Želeći potaknuti svoje građane na provođenje mjera energetske učinkovitosti Grad Pula će sufinancirati nabavu novih kućanskih uređaja (hladnjaka, hladnjaka s ledenicom, ledenica, perilica posuđa, perilica rublja, sušilica rublja i klimatizacijskih uređaja) najviših energetskih razreda A, B ili C, nabavu novih električnih vozila (električni bicikli, vozila kategorije L1 – mopedi, vozila kategorije L3 –motocikli), uslugu izrade glavnog projekta za solarnu elektranu u mrežnom radu za obiteljske kuće i nabavom novih fotonaponskih sunčanih modula.

Pravo na prijavu za nabavu kućanskih uređaja i nabavu električnih vozila ima isključivo korisnik s prebivalištem na području grada Pule, a za uslugu izrade glavnog projekta za solarnu elektranu na obiteljskoj kući i za kupnju fotonaponskih sunčanih modulapravo na prijavu ima isključivo korisnik s vlasništvom ili suvlasništvom nad nekretninom smještenom na području grada Pule.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva, a traje do njegovog zatvaranja. Sredstva će se dodjeljivati do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi te se sukladno s time zatvara Javni poziv u godini njegove objave.

Zahtjevi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s: imenom i prezimenom, adresom podnositelja zahtjeva i naznakom mjera za koju se traži sufinanciranje („Kućanski uređaji“, „Električna vozila“, „Glavni projekt“ odnosno „Fotonaponski sunčani moduli“), na adresu: Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Forum 2, 52100 Pula, preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili osobno putem pisarnice Grada Pule.

Javni poziv s pratećim dokumentima objavljen je na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/novosti/natjecaji-i-nadmetanja/detail/24169/javni-poziv-za-dostavu-prijava-za-sufinanciranje-mjera-energetske-ucinkovitosti-na-podrucju-grada-pule/