Gradonačelnik Pule Filip Zoričić u utorak, 11. listopada sgrađankama i građanima mjesnih odbora Stoja i Sv. Polikarp-Sisplac

U utorak, 11. listopada 2022. godine gradonačelnik Pule Filip Zoričić u pratnji suradnika
razgovarat će s građankama i građanima mjesnih odbora Stoja i Sv. Polikarp-Sisplac. Sa
stanovnicima Stoje razgovarat će u prostorima mjesnog odbora na adresi Lettisova 1 s
početkom u 17,00, dok će u 18,00 sati u Domu sportova Mate Parlov (Sala 2) razgovarati s
građankama i građanima Mjesnog odbora Sv. Polikarp-Sisplac.

U srijedu, 12. listopada gradonačelnik sa suradnicima susrest će se s MO Busoler (Šišanska
cesta 25A) i MO Valdebek (Pod Murvom 2).

Nastavak je to prošlogodišnjih uspješno održanih susreta u mjesnim odborima te će i ove
jeseni gradonačelnik obići i razgovarati s građankama i građanima te Vijećima svih 16
mjesnih odbora na području Pule.

„U promišljanju daljnjeg razvoja Pule aktivno trebaju biti uključeni i sudjelovati upravo
građani koji najbolje poznaju potrebe u svojoj ulici i okruženju u kojem žive. Radujem se
susretu s njima i dvosmjernoj komunikaciji“, poručio je gradonačelnik Filip Zoričić.

Idući tjedan susreti s građankama i građanima nastavljaju se u utorak, 18. listopada MO
Gregovica (Mutilska ulica 44) i MO Šijana (prostori Osnovne škole Šijana), 2. studenoga na
redu su MO Štinjan (Ulica Selo 2) i MO Veli Vrh (Brunjakova ulica 5), zatim 3. studenoga
MO Monvidal (Osnovna škola Kaštanjer) i MO Kaštanjer (Ulica Kaštanjer 8), 7. studenoga
MO Veruda (Osnovna škola Veruda) i MO Nova Veruda (Ulica Vidikovac 7), 8. studenoga
MO Arena (Emova 1) i MO Stari Grad (prostor ECPD, Flaciusova 18, iza Augustovog hrama)
te 9. studenoga MO Vidikovac (Voltićeva ulica 1) i MO Monte Zaro (Osnovna škola Monte
Zaro).

U svakom navedenom terminu prvi susret u pojedinom mjesnom odboru započinje u 17,00, a
drugi, u sljedećem mjesnom odboru, u 18,00 sati. Pozivaju se građani da se odazovu u
navedenim terminima te uključivanjem sa svojim prijedlozima doprinesu planiranju razvoja
grada Pule.