OBNAVLJA SE PLATO U ROVINJU KRAJ CRKVE SVETE EUFEMIJE ( RADOVI U TREĆOJ FAZI )

Nakon što su prošlih godina izvedene i dovršene prve dvije faze projekta ovih su dana započeli i
radovi treće faze obnove platoa crkve sv. Eufemije.
Riječ je o kompleksnom te iznimno značajnom projektu obzirom da je spomenuto područje dio
kulturno povijesne cjeline upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a zasigurno
predstavlja najpoznatiju znamenitost starogradskog poluotoka.
Podsjećamo kako je prvom fazom radova uređen zapadni dio trga i okolnog prostora crkve, površine
cca 1000 m2, dok su drugom fazom izvedeni radovi na južnom djelu platoa površine zahvata cca
550m2. Najzanimljivijom se pokazala druga faza obnove okolnog popločenja crkve tijekom koje su
isplivale na površinu stare grobnice te ukopana crkvica sv. Mihovila na kojima su zatim provedena
arheološka i konzervatorska istraživanja.
Cjelokupno područje zahvata obuhvaća površinu od približno 0,5 ha, a ukupna procijenjena
vrijednost svih faza investicije iznosi 7.500.000 kuna.
Radovi sanacije trećeg dijela partera sastoje se od pažljive demontaže kamenog opločenja, te pažljive
ručne demontaža i ponovne montaže postojećih kamenih stepenica na prilazu od strane ulice Grisia.

Zahvat obuhvaća i sanaciju grobnica ukoliko se za isto iskaže potreba, zatim čišćenje i zapunjavanje
sljubnica, izradu zaštite svodova s vanjske strane, nasipavanje granuliranim šljunkom, izvedbu
kamenog opločenja, izvedbu hidroizolacije postojećih ukopanih dijelova privatnih objekata u zoni
zahvata, te izgradnju trećeg dijela javne rasvjete.
«Izrazito sam zadovoljan što već treću godinu nastavljamo radove obnove najvažnijeg
povijesno kulturnog i arhitektonskog spomenika čiji je značaj od neprocjenjive važnosti ne
samo u pogledu naše turističke ponude već i za naše lokalno stanovništvo. Ovo je još jedan
bitan iskorak u dosadašnjem očuvanju naše starogradske povijesne jezgre. Riječ je o projektu
koji ide rame uz rame s nedavno dovršenim rekonstrukcijama gradskog sata i Balbijevog luka,
a uskoro krećemo i s popločenjem glavnog gradskog trga», izjavio je gradonačelnik Marko
Paliaga.
Arheološki nadzor i istraživanja provodi Hrvatski restauratorski zavod, dok radove izvodi građevinska
tvrtka GP Krk prema projektu arhitektice Jadranke Drempetić.
Ukupna ugovorena vrijednost treće faze iznosi 1.765.122,38 kn, te se dovršetak očekuje krajem
veljače 2023. godine.