Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite
Grada Pula-Pola za 2023. godinu s projekcijom
financijskih učinaka za razdoblje 2023. – 2025. godine

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 18. listopada 2022.
godine započeo s provedbom Savjetovanja s zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja
šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Plana razvoja
sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2023. godinu s projekcijom financijskih učinaka za
razdoblje 2023. – 2025. godine.
 
Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 18. listopada 2022. godine do 18.
studenog 2022. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja
zainteresirane javnosti je razvojcz@pula.hr
Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na poveznici:
https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/84/nacrt-prijedloga-
plana-razvoja-sustava-civilne-zastite-grada-pula-pola-za-2023-godinu-s-projekcijom-
financijskih-ucinaka-za-razdoblje-2023-2025-godine/