Započelo javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju i sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti na području Grada Pule – Pola

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, u utorak 18. listopada 2022. godine,
Grad Pula započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem
upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Prijedlogu odluke
o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju i sufinanciranju mjera energetske
učinkovitosti na području grada Pule.
Savjetovanje će se provesti u trajanju od 15 dana, u razdoblju do 2. studenog 2022. godine.
Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti glasi:
ee@pula.hr .
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju i sufinanciranju mjera
energetske učinkovitosti na području grada Pule s Obrazloženjem mogu se pronaći na
sljedećoj poveznici:
https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/83/prijedlogu-odluke-o-
izmjenama-i-dopunama-odluke-o-provodjenju-i-sufinanciranju-mjera-energetske-
ucinkovitosti-na-podrucju-grada-pule/

 

učinkovitosti na području Grada Pule-Pola

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, u utorak 18. listopada 2022. godine,
Grad Pula započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem
upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Prijedlogu odluke
o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju i sufinanciranju mjera energetske
učinkovitosti na području grada Pule.
Savjetovanje će se provesti u trajanju od 15 dana, u razdoblju do 2. studenog 2022. godine.
Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti glasi:
ee@pula.hr .
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju i sufinanciranju mjera
energetske učinkovitosti na području grada Pule s Obrazloženjem mogu se pronaći na
sljedećoj poveznici:
https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/83/prijedlogu-odluke-o-
izmjenama-i-dopunama-odluke-o-provodjenju-i-sufinanciranju-mjera-energetske-
ucinkovitosti-na-podrucju-grada-pule/

učinkovitosti na području Grada Pule-Pola

 

učinkovitosti na području Grada Pule-Pola

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, u utorak 18. listopada 2022. godine,
Grad Pula započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem
upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Prijedlogu odluke
o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju i sufinanciranju mjera energetske
učinkovitosti na području grada Pule.
Savjetovanje će se provesti u trajanju od 15 dana, u razdoblju do 2. studenog 2022. godine.
Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti glasi:
ee@pula.hr .
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju i sufinanciranju mjera
energetske učinkovitosti na području grada Pule s Obrazloženjem mogu se pronaći na
sljedećoj poveznici:
https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/83/prijedlogu-odluke-o-
izmjenama-i-dopunama-odluke-o-provodjenju-i-sufinanciranju-mjera-energetske-
ucinkovitosti-na-podrucju-grada-pule/