Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih raspisao je Grad Vodnjan-Dignano 18. listopada 2022. godine, a bit će otvoren do 2. studenog 2022. godine. Javnim pozivom pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća Grada Vodnjan-Dignano.

Savjet mladih osniva se radi sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih na području Grada Vodnjan-Dignano.

Savjet mladih ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Vodnjan-Dignano, koje u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

Pravo isticanja kandidature imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Predlagatelji kandidatura dužni su predložiti i zamjenika za svakog kandidata.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku Komisiji za izbor i imenovanja Gradskog vijeća na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Grada Vodnjan-Dignano www.vodnjan.hr u rubrici “Natječaji”. Kandidature se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vodnjan-Dignano” neposredno u pisarnici Grada ili preporučenom pošiljkom na adresu Grada. najkasnije do 2. studenog 2022. godine. Uvjeti prijave detaljno su navedeni na mrežnim stranicama Grada https://www.vodnjan.hr/.

Provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata obavit će Komisija za izbor i imenovanja u roku od 15 dana te sastaviti izvještaj, a članove Savjeta mladih i njihove zamjenike tajnim će glasovanjem birati članovi Gradskog vijeća Grada Vodnjan-Dignano.