U organizaciji Grada Pule prva KLIK konferencija – Festival struke

u turizmu 25. listopada u Puli

U sklopu provedbe EU projekta KLIK Pula – Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje
Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma, u utorak, 25. listopada, na
Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ održat će se KLIK konferencija pod nazivom
„Festival struke u turizmu“. Organizatori konferencije su Grad Pula i Škola za turizam,
ugostiteljstvo i trgovinu Pula, kao nositelj projekta.

Konferencija je zamišljena kao festival struke koji će okupiti različite stručnjake iz prakse u
turizmu, predavače novih trendova i smjerova u turizmu, studente, učenike i nastavnike Škole za
turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, koji će biti svojevrsni nasljednici stečenog znanja. 

Predavači na konferenciji su Hrvoje Kroflin, prvi hrvatski chef, nominiran u izboru 100 najboljih
na svijetu, a tom će prigodom ispričati svoju Priču o uspjehu te Nikolina Lokmer, predstavnica

Arena Hospitality Group, iza koje stoji bogato iskustvo u ugostiteljskom i turističkom sektoru, a
izlagat će na temu Excellence in service.
U sklopu Konferencije održat će se i okrugli stol pod nazivom „Sezona 2022.“ na kojem će se
raspravljati o turističkoj sezoni iza nas, novim trendovima u turizmu, što nam je činiti po pitanju
održivog razvoja, novim zanimanjima i smjerovima u turizmu, kako sačuvati i razvijati svoju
kulturnu i prirodnu baštinu te kako se najbolje pripremiti za sljedeće turističke godine.

U radu okruglog stola sudjelovat će ravnateljica Uprave za sustav turističkih zajednica,
kategorizaciju i pravne poslove Monika Udovičić iz Ministarstva turizma i sporta, gradonačelnik
Pule Filip Zoričić, pročelnik Katedre za turizam FET „Dr. Mijo Mirković“ Aljoša Vitasović,
direktorica Turističke zajednice grada Pule Sanja Cinkopan Korotaj, ravnateljica Škole za
turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula Orhideja Petković i predsjednik Udruženja putničkih
agencija pri HGK i član Izvršnog odbora ECTAA-e te predsjednik Uprave tvrtke Uniline Boris
Žgomba.

Projekt KLIK Pula – Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i
vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula u 100 postotnom iznosu financira Europski
socijalni fond (ESF), a ukupna vrijednost projekta je gotovo 44,7 milijuna kuna.

Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula zajedno s 12 partnera (Istarska
županija, AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre, Sveučilište Jurja Dobrile Pula, Škola za odgoj
i obrazovanje Pula, Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj – Scuola di formazione professionale
Eugen Kumičić Rovigno, Grad Pula, HGK – Županijska komora Pula, Obrtnička komora Istarske
županije, Arena Hospitality Group d.d., Maistra d.d., Uniline d.o.o., Valamar Riviera d.d.).

Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru
ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula nastat će nadogradnjom i opremanjem postojeće
infrastrukture Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (ŠTUT) te usavršavanjem
nastavnika strukovnih predmeta i uvođenjem moderniziranih programa obrazovanja,
osposobljavanja i usavršavanja. Glavne aktivnosti centra KLIK Pula bit će usmjerene na
provedbu obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u ugostiteljstvu i turizmu temeljenog na
radu, a prema potrebama poslodavaca.

U sklopu projekta Grad Pula zadužen je za čitav niz aktivnosti na promidžbi i vidljivosti projekta
poput organiziranja konferencija, tematskog skupa za poticanje inovacija u turizmu i

ugostiteljstvu, produkcije i emitiranja kulinarskih edukativnih emisija te izrade informativnih i
promotivnih materijala na projektu.
Realizacijom projekta KLIK, Pula će postati jedan od šest regionalnih centara kompetentnosti u
sektoru turizma i ugostiteljstva u Republici Hrvatskoj zajedno s Opatijom, Splitom,
Dubrovnikom, Osijekom i Zabokom.