Grad Pula započeo s provedom eKonzultacija o Nacrtu prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini na području Grada Pule -Pola

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 20. listopada 2022. godine
započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire
javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o
privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini na području Grada Pula-Pola.

Nacrtom Odluke predlaže se zabraniti izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji
konstrukcija svih vrsta građevina osim građevina javne i društvene namjene namijenjene
obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti,
kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija
lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i udruga građana i
vjerskih zajednica u 2023. godini sukladno članku 132. Zakona o gradnji.

Savjetovanje će se provesti u razdoblju od  20. listopada 2022. do 18. studenoga 2022. godine, a
adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: 
zabranaradova2023@pula.hr

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na poveznici:
https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/86/nacrt-prijedloga-odluke-
o-privremenoj-zabrani-izvodjenja-radova-u-2023-godini-na-podrucju-grada-pule-pola/