Održan okrugli stol „Pametna promocija baštine“

U Kući kaštela, u Momjanu, danas je održan okrugli stol „Pametna promocija baštine“, u sklopu projekta TAKE IT SLOW. Uvodne pozdrave i riječi dobrodošlice održali su gradonačelnik Grada Buja-Buie Fabrizio Vižintin i pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije Vladimir Torbica.

Gradonačelnik Vižintin istaknuo je velike koristi projekta gradnje Kuće kaštela, kao i pametne promocije baštine za društvenu zajednicu Momjana i Bujštine. Prostor Momjanštine koji je prepoznat po svojoj povijesnoj baštini, međunarodno poznatom i priznatom momjanskom muškatu i izvornom istrovenetskom dijalektu, ali koji je zbog iseljavanja bio velikim dijelom napušten, ovim projektom dobio je novi poticaj u namjeri da se na ovom prostoru živi na kvalitetan način koji je temeljen na ekološkoj poljoprivredi i održivom turizmu.

Pročelnik Torbica predstavio je dugogodišnje pametno umrežavanje i promociju istarske baštine i kulture. Prema njegovim riječima, nakon prvog koraka, odnosno uređenja Kuće kaštela u Momjanu, provedeno je niz drugih aktivnosti, poput izložbe u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre i u Arheološkom muzeju Istre, serije dokumentarnih filmova o kaštelima, publikacija, medijske promocije i glazbenih nastupa „Kantautori u kaštelima“.

U narednom koraku slijedi daljnje umrežavanje, bilo digitalno, bilo fizičko kaštela u Istri, ali i na cijelom sjevernojadranskom području u koje će biti uključeni i novi dionici, odnosno općine i gradovi, ustanove i udruge. Posebno je naglasio kako je vrlo značajno da znanje o baštini i njenu vrijednost, prepozna domicilno stanovništvo kako bi ga mogao podijeliti s gostima. Time jačaju i svoju zajednicu i svoj zavičajni identitet.

Koordinatorica projektne aktivnosti Sandra Ilić predstavila je projekt TAKE IT SLOW i pametne aktivnosti multimedijske promocije provedene u Kući kaštela. TAKE IT SLOW strateški je projekt INTERREG VA Italija Hrvatska 2014.-2020. programa osmišljen s ciljem upravljanja i promocije Jadrana kao zelene, pametne, održive, dostupne prekogranične turističke destinacije. Jedna od glavnih aktivnosti projekta je opremanje, povećanje virtualne dostupnosti i vidljivosti Kuće kaštela u Momjanu, kao središnjeg mjesta za promociju svih istarskih kaštela te promociju zajedničke sjevernojadranske kulturne baštine.

Predstavnik Hotelskog i destinacijskog savjetovanje d.o.o. Branko Bogunović predstavio je pametni akcijski plan i pametne alate u promociji baštine. Istaknuo je da mu je angažman na ovom projektu pružio priliku razumjeti nova područja turističkog razvoja, poput

područja SMART (pametnih) projekata u turizmu, a osobito definiciju i razumijevanje takvih projekata od strane Europske unije. U tom smislu, istaknuo je da je velika vrijednost projekta u kreiranju baze budućih projekata iz SMART područja na razini Istarske županije, koji mogu bitno olakšati buduće budžetske alokacije. Povrh toga, projekt je razvio metodologije postavljanja organizacijskih struktura i procesa centara za posjetitelje nove generacije, koji moraju integrirati brojne dioničke skupine te funkcionirati u hibridnim profitnim i neprofitnim modelima.

Maurizio Levak s Filozofskog fakulteta u Puli predstavio je publikaciju „Istarski kašteli“, istaknuvši važnost projekta Kuća kaštela i same publikacije za istarsku historiografiju, posebice njenu medievističku sastavnicu. Ovaj projekt revitalizira izuzetno važnu granu historiografije, medievistku, koja je dugi niz desetljeća bila relegirana na margine istarske povijesti, a koja sada doživljava svojevrsnu renesansnu. Znanstveno-popularizacijski aspekti projekta Kuće kaštela svakako pridonose ovom preporodu istarske medievistike koja se polako etablira kao globalno prepoznatljiv istraživački horizont.

Autor predstavljene publikacije „Istarski kašteli“ Josip Banić, dao je svoj osvrt na Istarske kaštele u kontekstu znanstvene valorizacije i pametne promocije, uz osobno iskustvo rada na projektu s posebnim naglaskom na pisanje znanstveno-popularizirajućih tekstova. Iako je rad na tekstovima prvenstveno bio usmjeren na postizanje stanovite pitkosti teksta kako bi brošura bila pristupačna što širem krugu čitatelja, rad je ipak bio popraćen arhivskim istraživanjima koji su doveli do novih znanja i interpretacija u kontekstu istarskog srednjovjekovlja. Istaknuo je da Kuća kaštela, kao spoj znanstvenog i kulturno-turističkog predstavlja model razvoja pametnih turističkih proizvoda koji se time udaljavaju od atrakcije i produbljuju edukativnu komponentu.

 

Link na stranicu programa: https://www.italy-croatia.eu/

Link na stranicu Istarske županije: https://www.istra-istria.hr

Link: https://www.facebook.com/takeitslowproject

Link: https://www.instagram.com/takeitslowproject/

Link: https://twitter.com/TAKEITSLOWAdria

Link: https://www.youtube.com/channel/UC_zafmSNyXbnerSDddb2SIw