Pulapromet smanjio cijene kupnje prve vrijednosne (prepaid) karte

Pulapromet d.o.o. je nakon provedene analize utvrdio da postoji prostor za smanjenje cijene prve kupnje vrijednosne (prepaid) karte čime bi se potaknulo sadašnje i buduće korisnike usluge prijevoza na kupnju i korištenje vrijednosne karte kao najpovoljnije cijene pojedinačne karte za jednu vožnju koja nudi i mogućnost presjedanja unutar 60 minuta bez dodatnih troškova. Pritom se vodilo računa o tome da se u pružanju javne usluge prijevoza putnika postupa na učinkovit, ekonomičan i svrhovit način uz najmanje moguće troškove za korisnike.

Nakon pozitivnog mišljenja Savjeta potrošača javnih usluga Grada Pule na prijedlog Izmjene Cjenika pružanja komunalne usluge javnog prijevoza putnika i Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene Cjenika pružanja komunalne usluge javnog prijevoza putnika kojeg je donio gradonačelnik Grada Pule Filipa Zoričića, kreće se s primjenom novog Cjenika.

„To još jedan korak u približavanju javnog gradskog prijevoza većem broju građana bez obzira na životnu dob. Znajući na sveopći porast troškova, smanjenje cijena svakako je dodatno lijepa vijest“, rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Nova cijena prve kupnje pojedinačne vrijednosne (prepaid) karte formirana je na bazi procjene kao stimulacija putnika na kupnju ove vrste karata, vodeći računa o tome da cijena bude socijalno prihvatljivija za stanovništvo, a da se ne ugrozi kontinuirano obavljanje predmetne komunalne djelatnosti.

„Smanjena je cijena prve kupnje pojedinačne vrijednosne (prepaid) karte (beskontaktne PVC vrijednosne karte za nadopunjavanje) za 28,57 %, odnosno s dosadašnjih 70,00 kuna na 50,00 kuna, na način da se smanjuje cijena izrade same karte s dosadašnjih 30,00 kuna na 10,00 kuna, dok vrijednost same karte za vožnju u iznosu od 40,00 kuna ostaje nepromijenjena“, najavio je direktor Pulaprometa Tomislav Josipović.

Od 20. listopada 2022. godine kreće prodaja karata koje će se moći, kao i do sada, kupiti na kiosima  iNovina te na blagajni Pulaprometa, dok će kupnja u autobusima biti moguća od 24. listopada 2022. godine.