Grad Pula – Javni poziv za zakup Adventskih kućica

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Pula Film Festivala donesene na 17. sjednici dana
20.10.2022. godine te usvojenog Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2022.
godinu, Javna ustanova Pula Film Festival objavljuje
JAVNI POZIV

za prijavu i sudjelovanje na usmenom nadmetanju za zakup kućica za obavljanje
ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine tijekom održavanja manifestacije „Advent u Puli
– L'avvento a Pola“

I. Opće odredbe

Predmet nadmetanja je zakup montažnih drvenih kućica u okviru održavanja manifestacije
„Advent u Puli – L'avvento a Pola“ na lokacijama Giardini, Trgu Portarata, Danteovom trgu i
Parku grada Graza, u periodu od 26. studenog 2022. do 1. siječnja 2023. godine te na
lokaciji Trg Forum u periodu od 3. prosinca 2022. do 8. siječnja 2023. godine.
Nadmetanje će se provesti usmenim nadmetanjem ponuditelja koje će se održati dana 11.
studenog 2022. s početkom u 12:00 sati u prostorijama Kina Valli, Pula, Giardini 1.
Prijava sudjelovanja na usmenom nadmetanju podnosi se organizatoru: Javna ustanova
Pula Film Festival s naznakom „Za Advent u Puli 2022. – ne otvaraj“ poštom na adresu
Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula ili osobno u tajništvo Ustanove na istoj adresi, zaključno s 7.
studenim 2022. u 12:00 sati, bez obzira na način dostave prijave sudjelovanja. Sadržaj
prijave reguliran je točkom IV ovog javnog poziva.

II. Predmet zakupa, iznos zakupnine i radno vrijeme kućica

Na internetskoj stranici organizatora www.adventupuli.hr nalazi se raspored kućica sa
kratkim opisom sadržaja manifestacije. Predmet zakupa, iznos zakupnine uvećan za
pripadajući PDV i radno vrijeme kućica određuje se kako slijedi:
Lokacija TRG FORUM
Zakupci su dužni samostalno ukrasiti kućicu sukladno uputama Organizatora, odnosno temi
lokacije.
Za lokaciju Forum tema kojom se Zakupci vode prilikom uređenja je SJEVERNI POL.
Dozvoljena paleta boja sastoji se od bijele, plave, crvene i zlatne. Dozvoljena boja lampica:
toplo bijela.
Organizator na svaku kućicu postavlja jednu zelenu girlandu s lampicama te dva fenjera
bijele boje.

I) Jedna (1) drvena kućica oblika heksagon 8m 2 – H1
Djelatnost: ugostiteljstvo
Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno
Početni iznos zakupnine: 9.500,00 kn (EUR 1.260,87)
II) Jedna (1) drvena kućica dimenzija 2m x 2m – M2
Djelatnost: ugostiteljstvo (fritule i druge vrste uštipaka, palačinke te druge slastice)
Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno
Početni iznos zakupnine: 7.000,00 kn (EUR 929,06)
Obvezno radno vrijeme na navedenoj lokaciji:
Nedjelja-Četvrtak: od 9:00 h -22:00 h

Petak i Subota; od 9.00 h- 23:00 h
31.12.2022. – produženo do 02:00 1.1.2023.
Lokacija GIARDINI
Zakupci su dužni samostalno ukrasiti kućicu sukladno uputama Organizatora, odnosno temi
lokacije.
Za lokaciju Giardini tema kojom se Zakupci vode prilikom uređenja je PAHULJICE.
Dozvoljena paleta boja sastoji se od bijele, crvene i zlatne. Dozvoljena boja lampica: toplo
bijela.
Organizator na svaku kućicu postavlja jednu zelenu girlandu s lampicama te dva fenjera
bijele boje.
I) Jedna (1) drvena kućica oblika heksagon – H2
Djelatnost: ugostiteljstvo
Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno
Početni iznos zakupnine: 8.000,00 kn (EUR 1.061,78)
II) Jedna (1) drvena kućica dimenzija 3m x 2m – S3
Djelatnost: ugostiteljstvo
Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno
Početni iznos zakupnine: 7.000,00 kn (EUR 929,06)
III) Jedna (1) drvena kućica dimenzija 2m x 2m – M10
Djelatnost: ugostiteljstvo
Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno
Početni iznos zakupnine: 6.000,00 kn (EUR 796,34)
IV) Dvije (2) drvene kućice dimenzija 2m x 2m – M9 I M11
Djelatnost: trgovina / ugostiteljstvo
Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno
Početni iznos zakupnine: 3.500,00 kn (EUR 464,53) za trgovinsku / 6.000,00 kn (EUR
796,34) za ugostiteljsku
Obvezno radno vrijeme na navedenoj lokaciji:
Četvrtak – Subota; od 10.00 h -13.00 h i od 16.00 h -21.00 h max od 16.00 h -24-00 h
31.12.2022. – produženo do 02:00 1.1.2023.
Prednost na pozivu i licitaciji imaju natjecatelji za trgovinsku djelatnost, a ako se na poziv ne
javi dovoljan broj natjecatelja trgovinske djelatnosti, licitaciji mogu pristupiti natjecatelji za
ugostiteljsku djelatnost.
Lokacija TRG PORTARATA
Zakupci su dužni samostalno ukrasiti kućicu sukladno uputama Organizatora, odnosno temi
lokacije.
Za lokaciju Trg Portarata tema kojom se Zakupci vode prilikom uređenja je NOTNI ZAPIS.
Dozvoljena paleta boja sastoji se od bijele, crne i zlatne. Dozvoljena boja lampica: toplo
bijela.
Organizator na svaku kućicu postavlja jednu zelenu girlandu s lampicama te dva fenjera
bijele boje.
I) Dvije (2) drvene kućica dimenzija 4m x 3m – V1 I V2
Djelatnost: ugostiteljstvo
Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno

Početni iznos zakupnine: 8.500,00 kn (EUR 1.128,14)
II) Jedna (1) drvena kućica dimenzija 3m x 2m – S2
Djelatnost: ugostiteljstvo
Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno
Početni iznos zakupnine: 7.500,00 kn (EUR 995,42)
III) Jedna (1) drvena kućica dimenzija 2m x 2m – M8
Djelatnost: ugostiteljstvo
Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno
Početni iznos zakupnine: 6.500,00 kn (EUR 862,70)
Obvezno radno vrijeme na navedenoj lokaciji:
od 10.00 h -13.00 h i od 16.00 h -21.00 h max od 16.00 h -24-00 h
31.12.2022. – produženo do 02:00 1.1.2023.

Lokacija DANTEOV TRG
Zakupci su dužni samostalno ukrasiti kućicu sukladno uputama Organizatora, odnosno temi
lokacije.
Za lokaciju Danteov trg tema kojom se Zakupci vode prilikom uređenja je ZAČARANA
ŠUMA. Dozvoljena paleta boja sastoji se od crne, tamno zelene i zlatne. Dozvoljena boja
lampica: toplo bijela.
Organizator na svaku kućicu postavlja jednu zelenu girlandu s lampicama te dva fenjera
bijele boje.
Dvije (2) drvene kućice dimenzije 2mx2m – M6 I M7
Djelatnost: ugostiteljstvo
Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno
Početni iznos zakupnine: 5.500,00 kn (EUR 729,98)
Obvezno radno vrijeme na navedenoj lokaciji:
od 10.00 h -13.00 h i od 16.00 h -21.00 h max od 16.00 h -24-00 h
31.12.2022. – produženo do 02:00 1.1.2023.
Lokacija PARK GRADA GRAZA
Zakupci su dužni samostalno ukrasiti kućicu sukladno uputama Organizatora, odnosno temi
lokacije.
Za lokaciju Park grada Graza tema kojom se Zakupci vode prilikom uređenja je SVIJET
BAJKI (Snježna kraljica, Orašar, Snjeguljica, Ivica i Marica, Pinokio). Dozvoljena paleta boja
sastoji se od bijele, zlatne, crvene i zelena. Dozvoljena boja lampica: toplo bijela.
Organizator na svaku kućicu postavlja jednu zelenu girlandu s lampicama te dva fenjera
bijele boje.

I) Jedna (1) drvena kućica dimenzije 3m x 2m – S1
Djelatnost: ugostiteljstvo
Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno
Početni iznos zakupnine: 8.000,00 kn (EUR 1.061,78)
II) Jedna (1) drvena kućica dimenzije 2m x 2m – M4

Djelatnost: ugostiteljstvo
Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno
Početni iznos zakupnine: 6.500,00 kn (EUR 862,70)
III) Dvije (2) drvene kućice dimenzije 2m x 2m – M3 I M5
Djelatnost: trgovina / ugostiteljstvo
Struja: 2 šuko priključka 16 A, do 6 kW ukupno
Početni iznos zakupnine: 3.500,00 kn (EUR 464,53) za trgovinsku / 6.500,00 kn (EUR
862,70) za ugostiteljsku
Obvezno radno vrijeme na navedenoj lokaciji:
Svaki dan od 10.00 h -13.00 h i od 16.00 h -20.00 h max od 16.00 h -24-00 h
Prednost na pozivu i licitaciji imaju natjecatelji za trgovinsku djelatnost, a ako se na poziv ne
javi dovoljan broj natjecatelja trgovinske djelatnosti, licitaciji mogu pristupiti natjecatelji za
ugostiteljsku djelatnost
Ponuditelji su dužni uplatiti jamstveni polog u visini od 1.000,00 kn (EUR 132.72) na žiro-
račun Pula Film Festivala (IBAN HR6123600001102685281, poziv na broj: OIB ponuditelja).
Povrat jamstvenog pologa izvršit će se u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o
izboru najbolje ponude, izuzev u slučaju najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se polog
računati kao jamstvo za slučaj štete. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude,
odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ne uplati ponuđeni iznos najkasnije do 18.
studenog 2022., uplaćeni polog mu se neće vratiti.
Sva ponuda ugostiteljske i trgovačke djelatnosti mora biti prikladna božićno –
novogodišnjem ugođaju.

III. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na usmenom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe s
registriranom djelatnošću u RH koje nemaju dospjela nepodmirena dugovanja prema Gradu
Puli, po bilo kojoj osnovi i koje su podnijele potpunu i pravovremenu prijavu za sudjelovanje u
usmenom nadmetanju. Nakon ostvarivanja prava zakupa jedne drvene kućice, ponuditelj
gubi pravo daljnjeg sudjelovanja na usmenom nadmetanju.
IV. Sadržaj prijave

Prijava mora sadržavati:
– ispunjenu Prijavnicu koja se preuzima na stranicama manifestacije
www.adventupuli.hr
– dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti u RH: Izvod iz registra obrtnika, Izvod iz
sudskog registra, rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Statut
udruge i rješenje Ureda državne uprave za udruge ili Izvod iz registra Udruge, potvrdu
Komore za obavljanje određene djelatnosti s Izvodom iz upisnika poreznih obveznika
nadležne Porezne uprave,
– za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost presliku osobne iskaznice, a
za pravne osobe presliku osobne iskaznice zakonskog zastupnika ili punomoćnika
– punomoć za zastupanje ukoliko prijavu podnosi punomoćnik, ovjerenu kod javnog
bilježnika
– potvrdu Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Pule da ponuditelj nema
nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu (ne stariju od 30 dana od dana objave
Javnog poziva)

– potvrdu kojom se dokazuje da ostvaruje pravo prednosti iz točke VI ovog javnog
poziva.(ukoliko ostvaruje)
– potvrda o uplati jamstvenog pologa
Podnošenjem valjane i potpune prijave smatrati će se da ponuditelji prihvaćaju početnu
ponuđenu zakupninu uvećanu za pripadajući PDV kao i ostale uvjete nadmetanja i zakupa
propisane ovim Pozivom.
Podnošenjem prijave koja sadrži njegove osobne podatke smatrati će se da je ponuditelj dao privolu
za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama
Organizatora.

V. Provedba usmenog nadmetanja

Usmeno nadmetanje provodi Povjerenstvo za provođenje nadmetanja koje se sastoji od 3
(tri) predstavnika Organizatora.
Povjerenstvo uvodno otvara nadmetanje i utvrđuje broj zaprimljenih, pravovremenih i
potpunih prijava te u tom smislu donosi odgovarajuću odluku koju odmah objavljuje.
O tijeku nadmetanja vodi se zapisnik kojeg po okončanju potpisuju članovi Povjerenstva i
zapisničar, a ovjeravaju ga dva ovjerovitelja zapisnika koje između sebe izabiru nazočni
ponuditelji.
Usmeno nadmetanje provodi se povećanjem usmene ponude.
Najmanji iznos povećanja usmene ponude za zakup iznosi 10% početne zakupnine.
Usmeno nadmetanje okončat će se po isteku dvije minute od davanja najpovoljnije ponude ili
odustankom.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje ostalih uvjeta iz
Javnog poziva sadrži i najviši iznos zakupnine.
Ako se za usmeno nadmetanje pojavi samo jedan ponuditelj, a ispunjava uvjete iz Javnog
poziva Povjerenstvo utvrđuje njegovu ponudu u početnoj visini kao najpovoljniju.
Napuštanje prostorije u kojoj se održava nadmetanje i svaka razmjena informacija između
ponuditelja i trećih osoba za vrijeme održavanja nadmetanja smatrat će se ometanjem tijeka
nadmetanja i u tom slučaju Povjerenstvo za provedbu nadmetanja može donijeti odluku
kojom takvog ponuditelja isključuje iz daljnjeg tijeka nadmetanja.
Po okončanju nadmetanja Povjerenstvo utvrđuje koja se ponuda smatra najpovoljnija te
takvo utvrđenje unosi u zapisnik.
Nakon utvrđivanja najpovoljnije ponude Povjerenstvo utvrđuje želi li neki od nazočnih
ponuditelja ostvariti svoje prvenstveno pravo uz prihvat najviše postignute zakupnine.
Ako ponuditelj koji dokaže da ostvaruje prvenstveno pravo, iskaže da to pravo želi ostvariti,
njegova izjava unosi se u zapisnik, a takvu izjavu ponuditelj potpisuje.
Nakon utvrđivanja najpovoljnije ponude te eventualnog ostvarivanja prava prvenstva
Povjerenstvo objavljuje odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-zakupnika.
Organizator će odluku o izboru odabranih ponuditelja-Zakupnika objaviti na stranici Advent u
Puli www.adventupuli.hr najkasnije do 14. studenog 2022. godine.

Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – Zakupnika može se podnijeti prigovor
Organizatoru u roku od tri (3) dana od dana objave Liste s odabranim ponuditeljima na
internetskoj stranici manifestacije Advent u Puli, www.adventupuli.hr

VI Pravo prednosti

Sukladno odredbi članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), pravo prednosti na
zaključivanje ugovora o zakupu drvenih kućica iz točke II ovog Poziva za obrtničku
djelatnost, ako sudjeluju u nadmetanju i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude i
prihvate najviši postignuti iznos zakupnine, imaju (prema slijedećem rasporedu):

a) članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog
rata i članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog
rata,
b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata,
c) dragovoljci iz Domovinskog rata,
d) ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, redoslijedom od duljeg prema
kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
e) braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje
su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi
Ministarstvo ili koje su korisnice poticaja Ministarstva,
f) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili
g) osobe iz točaka a) do d) i f) članka 132. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima
iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje su korisnici mirovine.

VII. Ostali uvjeti

1.Ugovor o zakupu
Zakupnik je dužan zaključiti Ugovor o zakupu s Organizatorom najkasnije do 20. studenog
2022. do kada je obvezan uplatiti i cjelokupni iznos zakupnine temeljem dostavljenog računa
Organizatora. Ukoliko Zakupnik do 20. studenog 2022. ne izvrši uplatu cjelovitog iznosa
zakupa, smatrati će se da je odustao od Zakupa.
2.Radno vrijeme
Zakupnici kućica moraju poštivati propisano radno vrijeme. Za nepoštivanje radnog vremena
Organizator može jednostrano raskinuti Ugovor o zakupu te zadržava uplaćeni iznos
zakupnine. Kućice se, radi kvalitetne pripreme, mogu preuzeti od 23. studenog 2022. U
slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, Zakupnik uz prethodnu konzultaciju s Organizatorom
može zatvoriti prodaju.
3. Obveze Organizatora
Organizator je dužan osigurati korištenje javne površine, bez naknade, montažu i demontažu
kućice, električnu energiju, prigodnu glazbu i noćnog zaštitara.
3. Obveze Zakupnika
Zakupnici su dužnu ugovorenu djelatnost obavljati sukladno pozitivnim propisima RH i to
djelatnost trgovine sukladno odredbama Zakona o trgovini i njegovim provedbenim propisima
od kojih ističemo Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima, a koji se posebice

odnose na prodaju robe izvan prodavaonica, a ugostiteljsku djelatnost sukladno odredbama
Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, za obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta.
Zakupnici su dužni poštivati propise o javnom redu i miru, propise o komunalnom redu te
obavljati djelatnost u duhu Božićnih i Novogodišnjih blagdana.
Zakupnici se obvezuju imati prikladne blagdanske cijene svih svojih proizvoda. Zakupnici
kućica nemaju pravo postavljati dodatne predmete (stolovi, stolice, suncobrani, stalci,
grijalice i dr.) bez suglasnosti Organizatora. Zakupnici se obvezuju osigurati prigodno
uređenje objekta uz poštivanje uputa izvršnih organizatora. Personalizaciju lokacije moguće
je samo uz predočenje idejnog rješenja i suglasnosti Organizatora. Ista se provodi o trošku
Zakupca.
U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju
zakupnika sajamske kućice Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za isto. Zakupnici su
dužni svakodnevno održavati čistoću sajamske kućice i okolni prostor.
Zakupnici su dužni kućicu s pripadajućom opremom osloboditi od osoba i stvari nakon
proteka vremena zakupa, a najkasnije do 2. siječnja 2023. godine odnosno na lokaciji Trg
Forum do 11. siječnja 2023. godine.
Zakupnicima je zabranjeno koristiti otvorenu površinu za šankove.
Zakupnicima nije dopušteno na vanjskim površinama ispred sajamske kućice postavljati
vlastite uređaje i opremu bez prethodne suglasnosti Organizatora.
Zakupnicima nije dopušteno korištenje zvučnika za reproduciranje glazbe ni bilo kakvih
drugih glazbenih nastupa jer će se glazba reproducirati s jednog mjesta u okviru adventskog
programa.
U cilju provedbe mjera sprječavanja širenja virusa COVID-19 Zakupnik je dužan pridržavati
se i obavljati djelatnost sukladno preporukama i mjerama Zavoda za javno zdravstvo i
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije i novih mjera Stožera civilne zaštite
Organizator zadržava pravo izmjene načina i uvjeta rada, sukladno istima.
4. Odgovornosti i raskid Ugovora
Organizator ne snosi odgovornost za obavljanje neregistrirane djelatnosti, neizdavanje
računa, te za bilo koje drugo postupanje suprotno pozitivnim zakonskim propisima RH.
Zakupnicima je strogo zabranjeno na otvorenom prostoru korištenje otvorenog plamena i
paljenje vatre, puštanje glazbe te davanje kućica u podzakup ili na korištenje trećim
osobama.
U slučaju da Zakupnik postupa suprotno odredbama ovog Javnog poziva i Ugovora o
zakupu, Organizator zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora uz zadržavanje uplaćene
zakupnine.
U slučaju oštećenja kućice Organizator ima pravo na naknadu štete sukladno odredbama
Zakona o obveznim odnosima, a Zakupnik gubi pravo na buduće prijave.
U slučaju da epidemiološka situacija izazvana širenjem virusa COVID-19 spriječi provedbu
manifestacije i programa na Giardinima, Trgu Portarata, Trgu Forum, Danteovom trgu i
Parku grada Graza Organizator zadržava pravo jednostranog raskida ugovora pod sljedećim
uvjetima:
– Obustava programa do 27.11.2022. – Organizator je dužan vratiti cjelokupni iznos
zakupnine

– Obustava programa između 28.11. i 20.12.2022. – Organizator je dužan vratiti 50%
uplaćene zakupnine
– Obustava programa nakon 20.12.2022. – Organizator zadržava ukupni iznos
uplaćene zakupnine.

VIII. Detaljne informacije

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije putem e-mail-a:
prijava@pulafilmfestival.hr.

Pula, 24. listopada 2022.

Javna ustanova Pula Film Festival