Grad Pula objavio Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnih vijeća

Grad Pula objavio je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnih vijeća kojim se pozivaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge te druge fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za podnošenje pisanih prijedloga kandidata.

Prijedlozi se podnose za po jednog člana Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno scenske  umjetnosti, Kulturnog vijeća za likovnu umjetnost i Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse. Mandat članova je do 18. veljače 2024. godine, odnosno do isteka mandata članova Vijeća umjesto kojih su imenovani.

Za članove se imenuju umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture iz područja djelovanja Kulturnih vijeća.

Prijedlog kandidata s traženom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Grad Pula – Pola, Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva, Pula, Sergijevaca 2, s naznakom: „Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnih vijeća Grada Pule – Pola – Ne otvaraj“

Rok za dostavu prijedloga je do 8. studenoga 2022. godine, a Odluku o imenovanju člana Kulturnog vijeća donosi gradonačelnik.

Javni poziv objavljen je na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu-i-razvoj-civilnog-drustva/javni-pozivi-upravnog-odjela-za-kulturu-i-razvoj-civilnog-drustv/javni-poziv-za-predlaganje-kandidata-za-clanove-kulturnih-vijeca/?edit_off=true